Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Avstandskort for avstandsbedømmelse

Avstandskortene kombinerer sammenlikningsmetoden og målemetoden for avstandsbedømmelse i grovfelt


Anbefalt lesing: Her finner du annet fagstoff om feltskyting.

Slik måler du avstand på felt: Egen sak.


 

Opplegget inneholder ett eget avstandskort for hver grovfeltfigur. For hver figur er det 9 forskjellige siktebilder tilpasset til aktuelle avstander. Det er i denne sammenheng lagt til grunn en ganske så vanlig hullkornstørrelse og sikteavstand benyttet i grovfeltskyting, dvs. 3,0 mm hullkorn med sikteavstand 102 cm. 

Dette betyr ikke at man nå oppfylle disse inngangsverdier for å kunne benytte avstandskortene. For at avstandskortene skal være universelle må den enkelte beregne sin avstand for det enkelte siktebilde, og så fylle inn med riktig avstand i kortet. For å hente ut informasjon om riktig avstand benyttes tabell for dekningsbredde (målemetoden)

For 1/6 figuren som er benyttet i eksemplet over (sammenlikningsmetoden) er senter på figuren plassert slik at siktebildet er riktig for å treffe midt i figuren.

Ved bruk av målemetoden benyttes alltid den bredeste delen av figuren når du dømmer avstanden. Her plasseres samme figur i hullkornet som i eksemplet til venstre, slik at bunnen som er bredest, er overett med det bredeste i hullkornet. I dette eksemplet går figuren 1,9 ganger i siktet, altså er avstanden bedømt til 291m

Avstandskortene skrives ut slik de er, helst på en fargeskriver. Etter at kortene er fylt inn med riktige avstander er det viktig å beskytte de slik at de tåler fuktighet. Dette gjøres best gjennom lamminering eller bruk av plastfolie. I bunnen av kortet er det et lite notatfelt for fortløpende å skrive ned erfaringer med den enkelte figur (bruk vannfast tusj). Etter en tids bruk kan det være aktuelt for skytteren å fornye kortene med en oppdatering av de erfaringer som er gjort.

Det er i første omgang ønskelig å få noe erfaring med bruk av avstandskortene før det eventuelt gjøres mer utviklingsarbeide med konseptet.

Avstandskort
Last ned avstandskort for hver enkelt figur ved å trykke på navnet på figuren.

C 20

C25

C30

C35

C40

C50

1/8-fig

1/6-fig

Småen

1/4-fig

S-25 H

1/4-fig V

1/3-fig

B-45

H-stripe

V-stripe

Tønne

B-65

B-100

   

Tabell dekningsbredde