Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Anerkjennelse

Foto: Norsk Skyttertidende

Ungdom i DFS skal oppleve å bli sett og anerkjent. Hva betyr det?

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i første punkt på Ungdomsplakaten: "Anerkjennelse". 

Hva menes med "Anerkjennelse"?

Ungdomsplakaten sier at ungdom i Det frivillige Skyttervesen skal oppleve å bli sett og anerkjent uavhengig av kjønn, alder, etnistitet eller ferdigheter. 

Med dette menes at en ungdomsskytter ikke skal føle seg oversett eller mindre verdsatt i skytterlaget. For at ungdommene skal trives og føle tilhørighet til skytterlaget er det viktig at både instruktører, tillitsvalgte og foresatte er bevisste på dette.

 

Tiltak:

  • Vær flink til å si hei til alle ungdomsskytterne hver trening - også når dere møtes eller. 
  • Vis at du bryr deg - spør ungdomsskytterene om hvordan det går både på og utenfor skytebanen.
  • Som instruktør bør du alltid forsøke å gi minst én tilbakekmelding til alle skytterne hver trening.
  • Gi skryt til alle skytterne - ikke bare de best.

 

Anerkjennelse vil si at man skal bli sett og hørt. Føle at de blir verdsatt og at de er velkommen på skytebanen. 

Se hele ungdomsplakaten her.