Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Fellesskap

Ungdom i Det frivillige Skyttervesen skal være del av et inkluderende miljø.

Hvorfor er det viktig med et godt miljø?

Nyere forskning viser at en «vi-følelse» hvor utøverne føler seg som en del av et lag, også i individuelle idretter, påvirker motivasjon, engasjement og prestasjoner i en positiv retning. Forskningen viser også at utøvere som har en slik «vi-følelse» i større grad enn andre ønsker å bli værende i gruppa. Dette er med på å redusere frafall.

Det er nettopp dette som gjør det å skape et godt sosialt miljø i skytterlaget svært viktig. Som i alle andre idretter opplever man i skytterlaget at det er et frafall, spesielt i overgangen ungdom til senior.

Det å skape et godt sosialt miljø i skytterlaget på tvers av kjønn og alder er derfor viktig for skytterlaget. For at vi skal bli flere skyttere i fremtiden er vi ikke bare avhengig av å rekrutter nye, men også holde på de vi allerede har.

Tiltak:

  • Ha felles-samlinger med hele skytterlaget hvor fokus er på det sosiale.
  • Prøv samarbeidsskyting på ungdomstreningene.
  • Reis sammen på stevner.
  • Ta godt imot nye skyttereog medlemmer. Bli kjent med dem og sørg for at de føler seg velkomne. 
  • Til samlag: arranger lagkonkurranser for ungdomslag. F.eks. kan det avholdes cup hvor man kan stille med så mange man vil, men kun de 5 beste teller. Lagkonkurranser er ofte svært positivt for samholdet blant ungdomsskytterne. 

 

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.