Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Folkesport

Aas skytterlag. Foto: Norsk Skyttertidende.

Skyting skal være en folkesport, men hva innebærer det?

Langtidsplanens verdier og grunnmur sier noe om hva aktiviteten i Det frivillige Skyttervesen skal være tuftet på. 

Det er ingen tilfeldighet at «Folkesport» er en av Det frivillige Skyttervesens tre verdier i langtidsplanen. En verdi viser kvaliteten ved noe og fremmer det som er godt. Derfor ønsker vi gjennom de tre "F-ene" å forsterke det som har vært, og skal være, våre beste kvaliteter.

"De tre F-ene"

DFS forankrer sin virksomhet i tre kjerneverdier, de tre F-er:

Forsvarsbygger
Folkesport
Forbilde

"Folkesport"

At aktiviteten Det frivillige Skyttervesen tilbyr skal være en "Folkesport" betyr at DFS skal være en attraktiv og inkluderende breddeorganisasjon der begge kjønn og alle generasjoner kan drive en aktivitet de har glede og nytte av.

Fokus skal være på at flest mulig oppnår utvikling og mestring til sitt ambisjonsnivå og samtidig bidra til å oppnå samfunnets mål om god folkehelse.

Samfunnets folkehelse er påvirket av flere faktorer som berører både det psykiske og mentale planet.

Hvordan er DFS en folkesport?

DFS kjennetegnes av variasjon i aktiviteter i et uhøytidelig og inkluderende miljø som skaper trivsel og tilhørighet. Alt dette bidrar positivt til folkehelsen.

DFS har en rekke aktiviteter som bidrar til et variert aktivitetstilbud: feltskyting, stangskyting, felthurtig, både grov- og finkaliberskyting, utendørs og innendørs aktiviteter, skogsløp med skyting, skifeltskyting, individuell skyting og lagskyting, unike skytterlagsmiljøer og utviklingsmuligheter som favner det hele mennesket.

Skyting er en livslang hobby som kan gi glede og mestring til alle uavhengig av ambisjoner, nivå, kjønn og alder.  

 

Folkesport er en verdi som viser kvalitet og fremmer det som er godt for deg som menneske og for samfunnet for øvrig.