Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Formålsparagrafen

Foto: Norsk Skyttertidende.

Hva er egentlig formålet med Det frivillige Skyttervesen?

Dato: 11. jun 2020

Formålsparagrafen

Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

 

Det frivillige Skyttervesen er en selvstendig organisasjon som styres og ledes etter vedtatte demokratiske retningslinjer. Vedtatt formål er en beskrivelse av hva organisasjonen skal bidra med med til det norske fellesskapet. Formålsparagrafen skal sørge for at alle ledd og instanser i DFS jobber mot dette felles mål.

 

Skytterboka beskriver dette:

Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk, samt øving og konkurranser i bane- og feltmessige skytinger (§1-2).

 

Slik skal vi oppfylle formålsparagrafen:

Det er svært viktig for et samfunn som det norske, der det er lange og nedfelte tradisjoner for bruk av våpen i fbm. forsvar, jakt og konkurranseskyting, at det er et godt opplæringstilbud til nye skyttere og storviltjegere. Gjennom å arrangere skyteskoler og drive rekruttering gjennom grunnleggende skyte- og sikkerhetsopplæring, sørger skytterlagene for praktiske ferdigheter og riktige holdninger til våpenbruk. Slik oppfyller DFS denne delen av formålsparagrafen.

Formålet til DFS er i tillegg å sørge for en samfunnsnyttig skytebanestruktur. Uten skytebaner kan ikke DFS drive sin egen virksomhet, derfor er det et prioritert område å sørge for en landsdekkende skytebanestruktur. DFS har siden organisasjonen ble opprettet vært nært tilknyttet Forsvaret. Det er fra Stortinget gjennom forsvarsbudsjettet at DFS tildeles offentlige driftsmidler. En svært viktig gjenytelse for dette er å gi Forsvaret anledning til å trene på våre baner, og at Forsvaret kan benytte disse i en eventuell beredskapssituasjon. 

Et felles formål sørger for at vi jobber i samme retning.