Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilhørighet

Foto: Norsk Skyttertidende

Ungdom i DFS skal oppleve å være en del av et miljø hvor de føler tilhørighet. Hva innebærer det?

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i fjerde punkt på Ungdomsplakaten: Tilhørighet

Tilhørighet

Nyere forskning viser faktisk at en «vi-følelse» hvor utøverne føler tilhørighet til en gruppe eller et lag, også i individuelle idretter, påvirker motivasjon, engasjement og prestasjoner i en positiv retning. Forskningen viser også at utøvere som har en slik «vi-følelse» i større grad enn andre ønsker å bli værende i gruppa. Dette er med på å redusere frafall.

Det er nettopp dette som gjør det å skape et godt sosialt miljø i skytterlaget svært viktig. Som i alle andre idretter opplever man i skytterlaget at det er et frafall, spesielt i overgangen ungdom til senior.

Det å skape et godt sosialt miljø i skytterlaget på tvers av kjønn og alder er derfor viktig for skytterlaget. For at vi skal bli flere skyttere i fremtiden er vi ikke bare avhengig av å rekrutter nye, men også holde på de vi allerede har.

 

Tiltak:

  • Ha lagstøy med lagests navn og logo på. Dette skaper en følelse av samhold og tilhørighet. 
  • Fellesturer på stevner.
  • Arranger en trivselskveld for lagets medlemmer hvor det ikke er skyting på agendaen. Forslag til her kan være bowling, spillkveld,. For ungdommene kan det arrangeres en samling med overnatting der både skyting og sosiale tiltak kan stå på programmet.
  • Kaffe og live-visning på treningene. Trives de foresatte er sjansen for at ungdommene trives større.
  • Treninger på tvers av lagene. Dette er spesielt viktig for å sørge for at de eldste ungdommene har et sosialt nettverk utover eget lag når de blir seniorer.
  • Inviter foreldre, foresatte, ungdomsskyttere, seniorer og veteraner til en moroskytingskveld hvor dere f. eks. gjennomfører skytinger fra øktarkivet. En fin øvelse her kan være «Samarbeidsskyting». Denne krever ikke noe annet utstyr enn våpen, ammunisjon, hørselvern og en skytestøtte. En slik kveld egner seg fint som f. eks. juleavslutning, men kan også arrangeres ellers i året.
  • Inkluder ungdommene i ulike tillitsverv. Å få inn unge personer i ulike verv i skytteralget kan være med på å gi en ny giv i laget. Det første skrittet på veien kan f. eks. la ungdommene ha ansvaret for skyteskolen.
  • Få en av ungdommene til å opprette egen Snapchat-/Instagram-konto for ungdomsgruppa.