Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Variasjon

Foto: Norsk Skyttertidende

Ungdom i Det frivillige Skyttervesen skal ha et variert aktivitetstilbud i sitt skytterlag. Hva betyr det?

Ungdomsplakaten

Hensikten med Ungdomsplakaten er å gi barn og unge et bilde av hva de kan forvente å oppleve i Det frivillige Skyttervesen. Samtidig skal det gi føringer til medlemmer, tillitsvalgte og skyttere på alle nivåer i organisasjonen føringer til hvordan ungdomsarbeidet skal drives. Ungdomsplakaten er utarbeidet av DFSU.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i første punkt på Ungdomsplakaten: "Variasjon". 

Hva menes med "Variasjon"?

Det er viktig å variere aktivitetene, og ikke minst treningene som ungdommene deltar på. Hvis all trening gjennomføres helt likt blir det gjerne kjedelig etter hvert.

Lag og samlag bør derfor variere sitt tilbud ved å la ungsomsskytterne prøve seg i flere grener, samt legge opp treningshverdagen på en variert måte.

For å kunne sikre denne variasjonen er det viktig at det også at det er et jevnlig innslag av nye øvelser og aktiviteter. Dette kan i praksis bety at det legges opp til ulike øvelser (f.eks. (moro-øvelser") på treninger, samt at skytterne får prøve øvelser de sjelden prøver; f.eks. skogsløp eller skifelt.

En ensidig treningshverdag kan i verstefall gjøre at ungdommene mister motivasjonen og slutter med skyting.

Forslag til måter å skape variasjon for deres ungdommer:

  • Varier innholdet i den vanlige skytetreningen med øvelser fra øktarkivet.
  • La deltakerne få prøve seg på de ulike øvelsene i DFS; felt, skogsløp skifelt osv.
  • La deltakerne selv få bestemme innholdet i treningene.
  • Spør naboskytterlgaet om å låne skytebanen deres en gang i blant. Variasjon av sted er også spennende.
  • Inviter gjesteinstruktører.
  • Arranger temadager.

 

Her finner du inspirasjon og tips til deres ungdomstrening:

Øktarkivet.