Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hovedinnskyting før sesongstart

Benytt runde figurer til basis innskyting

Tid: 1,5 - 2,0 timer

Hensikt:
Hovedinnskyting til feltsesongen.

Gjennomføring:
Gjøres som forberedelse til feltsesongen (før sesongstart).

Forberedelser:

 • Våpen pusset og klargjort for feltsesongen.
 • Satt inn felt-hullkorn.
 • Ha med verktøy for å 0-stille skala og sikter.
 • Sett ut 2 til 3 runde (symetriske) figurer på 100m avstand.
 • Benytt klær og utstyr mest mulig likt konkurranseutstyret.
 • Benytt samme ammunisjon som til stevner.

 

Innskyting:

 • Skyt 6 skudds serier. Det gir best indikasjon på middeltreffpunkt.
 • Skyt inn på runde/symetriske figurer, flere ganger.
 • Juster 0-stillingen (ringer og skala) på dipoteret. (evt benytte fargemerking)
 • Skyt 1 - 2 serier som en siste kontroll av innskytingen.
 • Før treningsdagbok felt (erfaringer, treffpunkt etc.).