Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyting mot ulike figurer

Tid: 1 - 1,5 timer

Hensikt:
Sjekke at det er likt treffpunkt på ulike figurer 

Gjennomføring:
Gjennomføres som forberedelse til feltsesongen, og som kontroll underveis i sesongen.

Forberedelser:

  • Benytte ammunisjon og utstyr likt det som benyttes i konkurranser.
  • Sett ut runde figurer og asymetrikse figurer ved siden av hverandre

 

Innskyting:

  • Skyt 6 skudds serier. Det gir best indikasjon på middeltreffpunkt.
  • Kontroller innskytingen med en serie mot en rund figur.
  • Skyt en serie mot rund figur, og en mot en asymetrsik figur og sammenlikn treffpunkt.
  • Er det avvik på treffpunktet mellom forskjellige figurer kontrolleres dette med 1 - 2 ekstra serier for å bekrefte tendensen.
  • Gjør deretter det samme for å sammenlikne med andre figurer.
  • Prioriter kontroll av treffpunkt på 1/10 figur, mini 1/4, Mini 1/3 og stripe.
  • Før treningsdagbok felt (erfaringer, treffpunkt etc.).