Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sjekk av sideforskyvning ved lange avstander

Tid: 20 min

Hensikt: Sjekke våpen med tanke på sideforskyving ved lange avstander.

 Gjennomføring:

  • Skyting på 100 meter. Fest en rund blink nederst på en 1m høy pappskive.
Pass på at du ikke kanter/heller våpenet når du skyter seriene (K-punkt)

  • Sett siktet på 100m, skyt 5-6 skudd
  • Sett siktet på 600m, skyt 5-6 skudd
Sjekk at serien flytter seg loddrett opp.

 

Hvis serien med siktet på 600m sitter til en av sidene skyldes dette mest sannsynlig at du kanter våpenet. Serien flytter seg til den siden du kanter når du stiller siktet fra 100m til 600m. I slike tilfeller må du være mer bevisst hvordan du holder våpenet. Få gjerne en skytterkollega til å se på dette mens du sikter.

Det er en fordel om framsiktet vatres opp slik at det står i lodd. Dette gjøres ved å legge en linjal i hullhornsporet i forsiktet og en linjal over baksiktefoten. Når linjalene er parllelle står forsiktet i lodd. Slik har du like mange knepp å skru til hver side om det må korrigeres mye for vind.

HUSK:

  • Gjør du noe du er fornøyd med, så noter.
  • Les alltid notatene før du trener samme type trening neste gang.

Lurer du på hva (K)+F er, klikk her.