Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Trappeskyting

Tid: 10-60 min

Hensikt: Ha de gøy og skyte under press.

Gjennomføring:

Last ned trappe-malene nederst på siden. Her har hvert trappetrinn en poengsum man skal oppnå. Skytteren starter nederst i trappa og går ett trin opp når han/hun har nådd den første poengsummen. På neste trappetrinn begynner skytteren på nytt (dvs. 0 poeng).

Det er to måter å gjennomføre trappeskytingen på. Den ene måten er å telle hvor mange skudd du benyttet for å komme opp trappa. Vinneren er da den som klarte trappa på færrest skudd.

Den andre måten er å telle hvor mange runder du benyttet for å komme opp trappa. Dette betyr at hvis du ikke klarte poengsummen på det aktuelle trappetrinnet på det gitte antall skudd må du begynne på nytt på dette trinnet (antall skudd=nr. på trappetrinn talt nedenfra). Vinneren er da den som klarte trappa på færrest runder.

En tredje måte kan være å gjennomføre trappa på tid. Dette kan f. eks. være en form for "omgangs-trening".

Malene er nivådelte etter poengsum og skytterne kan derfor konkurrere om å komme opp trappa på færrest mulig skudd/runder. En skytter som til vanlig skyter 230 poeng kan med det konkurrere mot en som til vanlig skyter ca. 248 poeng.

(fortsetter under bildet)

Last ned:

 Tips:

  • Du kan kutte ut noen av trinnene på trappa slik at konkurransen ikke blir så lang.
  • Lag din egen trapp - kun fantasien setter grensene.
  • Øvelsen kan med fordel gjennomføres som en konkurranse mot deg selv.
    • Gjennomfør samme trapp flere ganger og sammenlign resultatene.