Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltstafett

Tid: 15-20 min pr. runde med anvisning.

Antall skyttere: minst 4

Fordeler med øvelsen:

  • Skaper variasjon i treningen som kan øke motivasjonen.
  • Bidrar til samhold og godt miljø
  • Øver skytterne i å skyte fort.

 

Gjennomføring:

Skytterne er på lag; f. eks. to og to, tre og tre osv. Hvert lag har én figur hver de skal skyte på og tildeles én standplass de skal benytte. Det bestemmes på forhånd hvor mange skudd hver skytter skal skyte og i hvilken stilling.

Skytterne skyter én og én. De starter i stående utgangsstilling bak standplassen (lik utgangsstillingen i felthurtig). Når ild-kommandoen gis skal første skytter kjappest mulig sette på seg reim, lade våpen og skyte x antall skudd mot figuren. Når skytter 1 er ferdig står skytter 2 klar i tilsvarende posisjon bak standplass. Skytter 1 må flytte seg for å gjøre plass til skytter 2. osv. Hvert lag får kun en plass på standplass og må skyte fra samme sted (dette er ikke et «must»).

Skytterne får en samlet skytetid som alle skal skyte innenfor. F.eks.: tre på hvert lag. 3 skudd hver og samlet skytetid 4 minutter.

Obs:

  • Pass på at skytteren som er ferdig får visitert våpenet sitt så raskt som mulig etter at han/hun er ferdig med sin etappe. Pass på at sluttstykker er i bakre stilling og at våpnene peker opp/mot skivene ved veksling og klargjøring. Sikkerhet er alltid viktigst!
  • Pass på at det ikke er for mange på hvert lag, evt. at hver deltaker skyter for mange skudd. Dette kan gjøre anviserjobben vanskelig!