Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Politiattest

Alle som jobber med barn og unge i DFS må ha godkjent politiattest.

I løpet av høsten kommer det mange nye tillitsvalgte inn i lag og samlag. Det er viktig å passe på at alle som skal jobbe med barn og ungdom i skyterlaget skaffer seg politiattest.

Hva sier Skytterboka?

Skytterboka pkt. 1.790 - "Krav om obligatorisk politiattest"
Det er krav om obligatorisk politiattest i DFS. Kravet gjelder for ungdomsutvalgene, trenere og instruktører som utfører oppgaver i skytterlaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten skal være godkjent av lederen i skytterlaget for det aktuelle formålet.

Her søker du:

- Her søker du om politiattest. (krever innlogging med "Min ID" (likt som Altinn osv.))

- Mal til bekreftelse av formål. (Fylles ut og lagres som en fil. Må lastes opp som elektronisk fil i søknaden. Se ellers kommentar under)

- Generell info om politiattest.

Legg merke til at det er skytterlagets ansvar at de personene det gjelder til enhver tid har gyldig politiattest. 

Mottatt gyldig politiattest:

Denne mottas normalt etter ca fire uker. Denne forevises da skytterlagets leder som fører den opp i en liste over personer med gyldig politiattest i skytterlaget.

Har du ikke "Min ID" eller annen elektronisk ID?

Da kan du sende søknaden i posten. Les mer her.

Hvor ofte skal den fornyes?

Det er opp til hvert enkelt skytterlag å innføre rutiner for fornyelse av politiattesten. Det er ikke nødvendig å fornye den oftere enn hvert femte år.