Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bidrag for prosjekt i skolen

Bidragsordning for prosjekter i:

  • Grunnskole.
  • Videregående skole.
  • Folkehøgskole, universitet og høgskole.
  • Aktivitetsskoler i forbindelse med skoleferier.

Bidrag 1:

3000 kr for 1-3 dager i løpet av et kalenderår.

Bidrag 2:

4000 kr for 4-9 dager i løpet av et kalenderår.

Bidrag 3:

6000 kr for 10 dager eller mer i løpet av et kalenderår.

Maks 6000 kr. pr. skytterlag i kalenderåret.

Kriterier for bidrag:

  • Vedlagt søknaden skal det være program for opplegget.
  • Oversikt over antall elever.
  • Signatur av rektor eller ansvarlig lærer.

 

Søk her!