Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ressursbank

Noe du leter etter? Her finner du alle hjelpemidler for lags- og samlagsarbeid.

Lista er sortert alfabetisk. Klikk på det emnet du ønsker for å lese mer.

Se egen samleside for ungdomsutvalget i skytterlaget her: www.dfs.no/ungdomsgruppa. 


A

- Ammunisjonsprotokoll.

- Arrangør (samleside for stevnearrangører).


B

- Bidrag (økonomiske aktivitetstilskudd for skytterlag).

- Bidrag (økonomiske aktivitetstilskudd for samlag).

- Brosjyrer (alle DFS-brosjyrer i pdf-format).


C

 


D

- DFSU - vårt nasjonale ungdomsutvalg.


E

- E-kurs. 


F

- Feltskyting (samleside).

- Feltskyting: Kulebanegenerator.

- Feltskyting: Avstandskort for avstandsbedømmelse.

- Feltskyting: Avstandsberegning.

- Feltskyting: Vindavdrift og kaliber .22.

- Feltskyting: Kort om feltskyting.

- Feltskyting: nedlastbare figurer til oppslag

- Felskyting: "La tvilen komme skytteren til gode" (artikkel).

- Feltskyting: "Finfelt og avstand" (artikkel).

- Feltskyting: Protestrutiner.

- Feltskyting: Omskytingstabell

- Feltutvalget - vårt nasjonale feltutvalg.

- Feltinstruktørkurs.

- "Fokus på felt" - artikkelserie om feltskyting.

- "Fokus på rekruttering" - artikkelserie om rekrutteringsarbeid.

- "Fokus på LS" - artikkelserie om Landsskytterstevnet. 

- "Fokus på skyteskole" - artikkelserie om skyteskole.

- Felthurtig med Roy Håkstad (to artikler fra 2014).

 


G

- Generelle ferdigheter: koordinasjon

- Generelle ferdigheter: konsentrasjon 

- Generelle ferdigheter: avslapping

- Generelle ferdighetere: utholdenhet.


H

- Hjemme-LS 2020


I

- Interkontroll.

- IKT-konferansen


J

- Jentesamlingen.


K

- Kurs og seminar (samleside).

- Kurs for nyvalgte.

- Kurs: Skyteinstruktørkurs.

- Kurs: Feltinstruktørkurs.

- Kurs: Kurs i ungdomsarbeid.

- Kurs: Kurs for nyvalgte (samlag).

- Kurs: Regionalt seminar.


L

- Landsskytterstevnet.

- Livesendinger.

- Ladebrosjyra.

- Ledersamlingen.


M

 


N

 


O

 


P

- Politiattest.

- Plakat: Sikkerhet, bæring osv.

- Plakat: nødplakat.

- Plakat: Ungdomsplakaten.


Q

 


R

- Regionalt seminar.


S

- Skytterboka.

- Sikkerhetsbrosjyren.

- Sikkerhetsplakaten.

- Skyteskole

- Skyteinstruktørkurs

- Standplasslederinstrukser.

- Stang- og felthurtigsamling for kvinner. 

- Sikkerhetskortet.

- Skyting på timeplanen.

- Skyting for mestring.

- Skyttermerket

- Studentskyttere.

- Skogsløp med skyting - arrangementsveiledning.

- Skytebanesikkerhet (sjekklister).

- Skifelt og skogsløp: nødvendig utstyr.

- Stangskyting med John Olav Ågotnes (to artikler fra 2014.)


T

- Treningsveilederen (kommer høsten 2020).

- Teamdag


U

- Undervisningsopplegg.

- Ungdomsplakaten.

- Ukas sak - ukentlige saker fra utdanningsavdelignen.


V

- Våpen: Genrelt om vedlikehold.

- Våpen: Nytt våpen - hva gjør du?

- Våpen: Oppbevaring.

- Våpen: Puss av kaliber .22.

- Våpen: Ulike skjemaer (søknad, inn-, utførsel osv).

- Våpenloven.

- Våpenforskriften. 

 


W

 


X

 


Y

 


Z

 


Æ

 


Ø

 - Øktarkiv - hjelpemiddel for instruktøren.


Å