Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon angående Prosjekt Grasrot

Denne siden er en oppsamlingsside rundt alt som har med Prosjekt Grasrot å gjøre.

Status pr. 9. oktober 2012:

- 700 skytterlag er nå konvertert og har tilgang til nytt medlemssystem.

Påmeldingssystem er klar til BRUK:
Megalink og Kongsberg systemene fungerer. Det samme gjøre DFS sine påmeldinger. Ingen feil pr. idag.
I en overgangsperiode vil flere påmeldingssystemer brukes. DFS oppfordrer alle som skal ha stevner fra juni og utover til å bruke DFS sin løsning. Da vil man veldig enkelt kunne publisere resultater etter at stevnet er over. ingen utsending av resultater pr. epost til skytterlagene.

Skytterlag som ikke kan vente med å skrive ut kontingent, kan bruke dagens adm.prg til å skrive ut dette. Men det er viktig at man også registrerer innebetalinger i ny løsning. Dette kan man gjøre selv om man har skrevet ut fra dagens adm.prg. 

Etterregistrering av resultater fra åpne stevner er ikke mulig i ny løsning. Etterregistrering av interne stevner går greit. (Kun med deltakere fra eget lag)

Rutiner for konverteringen:

 Alle lag må sende inn en backup snarest (siste frist 10/4-2012). Lag med aktive skyttere som deltar på stevner bør definitivt være på hugget nå!

Beskrivelse av konverteringsrutiner.

Hva skjer når laget er konvertert og du som lagets leder mottar ID og passord?

Etter konvertering av laget får lagets leder tilsendt sin SkytterID og passord(postnr) PR EPOST (sendes normalt til skytterlagets epost adresse) og logger inn på "Mitt DFS". Denne knappen finner man på DFS.NO opp til høyre.

Etter innlogging første gang bør man endre passord!!

Som leder i laget får man tilgang til VK skytterlag (verktøykasse for skytterlaget), der man kan ajourholde medlemmer, registrere stevner, skrive ut kontingent m.m. Straks man har mottat ID er det bare å gå inn og ajourholde medlemmer, registrere stevner m.m.

Se artikkel som beskriver verktøykassen nærmere.

Min Side

Alle skyttere kan logge inn på min side ved å klikke på "Mitt DFS" og velge logg inn. Deretteer angir man SkytterID og passord. NB! For å melde seg på stevner (når det blir klart) må man logge inn på "Mitt DFS". Det er skytterlaget som informerer deg som skytter om din ID. Fortrinnsvis skjer dette ved hjelp av medlemskontingentgiro, eller man kan få info tilsendt fra laget på epost.

Oppgjør fra stevner:

Stevneoppgjør føres som "vanlig" inntil nytt system er på plass med import resultater.  Dette betyr at man sender ut resultater/premier som man alltid har gjort. Hvert enkelt lag legger da inn resultater for sine skyttere inn i gammelt adm.prg. Det vil ikke være mulig å etterregistrere resultater fra åpne stevner!! Fra interne stevner vil man ha muliget for etterregistrering.

Årsmelding, klassesettingsresultater og utsending av premieoppgjør:

Skytterlag som tar i bruk ny påmeldingsløsning og laster opp fil med resultater etter endt stevne, trenger ikke sende ut epost med resultater til skytterlagene etter endt stevne. Det er kun opplasting av fil som er nødvendig. (I tillegg må pengepremier utbetales til lagene, og evt. medaljer sendes ut.)

Skytterlag som ikke benytter ny påmeldingsløsning, og ikke laster opp resultater MÅ sende ut resultater pr. epost til skytterlagene, som tidligere. (Åpne stevner fra i vinter skal ikke føres inn i nytt system, men interne arrangement kan manuelt legges inn)

Årsmelding(Årsrapport) vil i 2012 skrives ut fra det nye medlemssystemet. Her gjøres det en "dump" av alle data 14. oktober, som vil danne grunnlaget for årsmeldingen. Lagene vil få en preutfylt årsmelding, der endringer kan foretas. (Frister som før)

01.01.2013 kl. 0200 kjøres klassesetting for alle skyttere i alle skytterlag. Dette gjøres automatisk av systemet.  NB! Pga av at det vil mangle en del baneresultater vil lagene måtte foreta en manuell kontroll, der de sjekker resultater opp mot gammelt adm.prg, og foretar evt. justeringer.

Mer info:

Les mer om medlemstyper.

Les mer om presentasjonsside

Les mer om "registrere stevner".

Les mer om "påmeldingsweb"

IT-kontaktene i samlagene har vært på kurs i bruk av det nye systemet og ved behov for hjelp kan også disse kontaktes.

Aktuelle regnskapsprogram til bruk i DFS. Egne priser til skytterlag:
- Matrix 745,- etablering. Fra 595 support/vedlikehold pr. år

NB! Denne listen utvides etterhvert. Interesserte firma som ønsker å tilby regnskapsprogram til skytterlag/samlag, ta kontakt med DFS økonomisjef. 

Denne artikkelen oppdateres jevnlig.