Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hva har andre skoler gjort?

På Rennebu skole har de skyting som aktivitet i valgfaget i fysisk aktivitet og helse.

Her kan du se hva andre skoler har fått til i samarbeid med sitt lokale skytterlag. Kanskje dette er noe for dere?

Tranevågen ungdomsskole, Hordaland

Tranevågen ungdomsskole i Hordaland har hvert år skyting som en del av valgfaget teknologi i praksis.

Her deler rektor ved Tranevågen sine erfaringer med skyting som fag i skolen:

"Eg opplever at elevane som vel skyting opplever glede ved faget og dermed også meistring. Ein del av elevane som vel dette faget har kanskje utfordringar med å meistra i tradisjonelle teoretiske skulefag, og dei opplever ofte «å få det til»  når dei får prøvd seg i dette alternativet.

Faget forlangar også disiplin, nulltoleranse for avvik i forhold til tryggleik;  -noko som også gjev danning og karakterstyrke.

Elevane lærer å «sjå kvarandre» med andre auge, og dei lærer å «backe» kvarandre opp."

 

Grong barne- og ungdomsskole, Nord-Trøndelag

Denne skolen har i flere år hatt skyting som en del av valgfaget fysisk aktivitet og helse.

 

Stord videregående skole, Hordaland

Stord VGS samarbeider vært år med det lokale skytterlaget om en egen aktivitetsdag i skyting for klassene som har idrettsfag ved skolen.

 

Rennebu skole, Sør-Trøndelag

Denne skolen har i flere år hatt skyting som en del av valgfaget fysisk aktivitet og helse.

 

Skyting for mestring

Dette er et forskningsprosjekt i regi av Rennebu kommune og NTNU. Forskningsprosjektet ser på hvilken effekt skyting som aktivitet har på elever med konsentrasjonsvansker. Forskningen startet i 2016 og har også et stort søster-prosjekt i Danmark kalt FOKUS.

 

Bilder fra valgfaget teknologi i praksis på Trangevågen ungdomsskole: