Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hva må til for å få økonomisk bidrag?

Alle lag som arrangere skyteskole får økonomisk støtte.

Søk her!


 

Skyteskole:

Ordinær: 2500 kr pr skyteskole (maks 2 i året). 500 kr for lag med 3-4 deltakere.

Ekstraordinær: 4000 kr til lag som ikke har arrangert skyteskole etter 2012 (kun én pr. lag). Denne utbetales i tillegg til den ordinære. Laget får altså 6500 kr for å arrangere første skyteskole etter 2012.

Skytterkontoret har oversikt over hvilke lag som ikke har arrangert etter 2012. 

For samlag:

  • 1000 kr: Bidrag til samlag som gjennomfører skyteskole i lag.
  • 4000 kr: Bidrag til samlag som gjennomfører skyteskole i lag som ikke har arrangert skyteskole etter 2012.

Krav skyteskole:

  • Minst 5 deltakere
  • Minst 5 dager
  • Naveliste, fødselsår og program for skyteskolen skal vedlegges søknad.
  • Skytterlag får kun utbetaling for skyteskoler med nye elever. 

 


Temadag:

Se satser i søknadsskjema.

Krav temadag:

  • Minst 5 deltakere
  • Minst 2 timer (oppgi tid i program).
  • Navneliste, fødselsår og program for temadag(-er) skal vedlegges søknad.

 


 

Samlet kan det maksimalt utbetales 5500 kr i ordinært bidrag for skyteskole og temadag pr. skytterlag i året (ekstraordinært bidrag inngår ikke her).