Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteskole og korona

Slik kan dere arrangere skyteskole iht. til de gjeldene korona-restriksjonene.

Dato: 21. aug 2020

Vi oppfordrer alle lag til å arrangere skyteskole også denne høsten. I denne saken skal vi vise hvordan det kan gjøres iht. til de gjeldene korona-restriksjonene.

Aller først.

Skytterkontoret har planlagt med full skyteskole-sesong denne høsten. Det betyr at vi har skyteskole-pakker, t-skjorter (kommer i uke 36) osv. på lager. I tillegg har vi oppdatert PowerPoint-presentasjonene, laget egen skyteskole-kahoot, samt laget et eget mini-opplegg som kan kjøres for de foresatte (dette er rett rundt hjørnet) parallelt med skyteskolen.

Slik kan dere arrangere skyteskole denne høsten

(iht. til koronavettregler 20.8.20):

Pr nå har myndighetene et unntak for avstandsregelen for personer under 20 år som deltar på arrangementer som skyteskole, samt de som er med å arrangerer (dvs. instruktører, standplassledere og andre som er med å arrangere). (klikk her for FHIs veiledning). 

Det betyr at voksne sinstruktører kan instruerer på vanlig måte på skyteskole og dermed kan skyteskoler gjennomføres på nesten vanlig måte denne høsten.

Foresatte på skyteskole:

Skyteskole-konseptet legger opp til at man skal stille krav til at det skal være minst én foresatt til stede på deler av eller hele skyteskolen. Det ansees som såpass viktig for at skyteskolen skal være vellykket at det oppfordres til at man forsøker å få til dette også denne høsten. Dette forutsetter imidlertid at man sørger for at de foresatte kan overholde 1-meter-regelen. Det anbefales ikke at de foresatte får være med inn på standplass da dette vil gjøre det svært vanskelig å overholde avstandskravet.

Hvis det ikke er mulig å ha foresatte til stede er det selvfølgelig et godt alternativ å ha skyteskole uten foresatte til stede.

Bør dere ha skyteskole?

For mange lag har våren og sommeren vært en vanskelig tid for ungdomsarbeidet. Mange lag har hatt store utfordringer med å gi sine ungdomsskyttere tilstrekkelig tilbud og flere lag opplever frafall. Det må derfor være opp til hvert enkelt lag (som det alltid er) å arrangere skyteskole denne høsten eller ikke.

For noen lag kan løsningen være å arrangere skyteskole for å rekruttere nye, mens det for andre kan være best å konsentrere seg om å beholde de ungdommene man allerede har.

Vår anbefaling er at de skytterlagene som har mulighet til det arrangerer skyteskole denne høsten.

Bruk av felles utstyr som våpen, hørselvern, støtter osv.

Ved skyteskoler benyttes det som regel lagsvåpen og annet utlånsutstyr. Pass på at det gjennomføres grundig overflatedesinfeksjon av alt utstyret før og etter skytingen. Hvis det er flere skyteskole-grupper pr. kveld må dette gjøres mellom hver gruppe.

Når det gjelder krav om personlig underlag som skal benyttes ved skyting kan dette løses på to måter. Enten må dere stille krav til deltakerne om at de må ha med eget egnet underlag, eller dere kan kjøpe inn dette til deltakerne. Pass da på at deltakerne benytter det samme underlaget under hele skyteskolen.

Det er og mulig å kjøpe ulike «engangsunderlag» på rull slik som veiduk og lignende.

Les utfyllende koronavettregler for DFS her.

 

Har du spørsmål ang. gjennomføring av skyteskoler? Ta kontakt med Ola Fjuk-Herje på e-post.