Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjekk deres abonnement!

Nå kan skytterlagene styre og sjekke sine abonnement på Norsk Skyttertidende. Her får du oppskriften.

Det er nå tid for å se over skytterlagets abonnementsliste for Norsk Skyttertidende. Oversikt over abonnement som skytterlaget betaler for, kan man nå finne inne på Mitt-DFS. Velg arkfanen VK-Skytterlag og deretter Abonnement NST. Her er det listet en oversikt over abonnenter i ditt skytterlag. Det er også oppgitt hvem som betaler for det enkelte abonnement.

Dersom man ønsker på (fjern p) endre betaler fra skytterlag til at abonnenten betaler selv eller omvendt gjør man de(t) ved å trykke på «Endre bet.» bak den personen det gjelder. Man kan også tegne nye abonnement eller avslutte abonnement. Abonnementsbetingelser står på ovennevnte nettside. 

Frist for å gjøre endringer på abonnementet er 30. januar. Under er abonnementsbetingelser vedlagt.

Abonnementsbetingelser for Norsk Skyttertidende

  • Abonnementsperioden varer fra januar til desember hvert kalenderår.
  • Abonnenter som tegner seg mellom utgivelse av første og andre nummer vil få første nummer ettersendt uten ekstrakostnader.
  • Abonnementet løper til det sies opp, men gjelder dog ut kalenderåret.
  • Senest oppsigelse per 30. januar i hvert kalenderår.
  • Pris 300 kr pr år.
  • Skytterlag plikter å ha minst 3 abonnement. (husk punktum) 

Ved spørsmål knyttet til ovennevnte, send epost til firmapost@dfs.no eller ring oss på 02419, og tast 3.