Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bevilger 29,3 millioner til DFS

President Bernt Brovold er glad for bevilgningen over Statsbudsjettet til DFS.

Det frivillige Skyttervesen er tildelt 29,3 millioner for 2017. Det ble klart da Regjeringen la fram statsbudsjettet i dag.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Organisasjonen ble i 1893 opprettet av Stortinget, og vi har fått tildelinger over Statsbudsjettet siden. Forslaget til tildeling for 2017 er på samme nivå som i 2016, da DFS fikk 29,265 millioner kroner.

– Bevilgningen for 2017 viser at regjeringen forstår hvilken verdi vår organisasjon har, og den viktige samfunnsoppgaven vi løser. Ikke minst med tanke på bidrag til Forsvaret. Tildelingen sikrer driften av DFS også for 2017, påpeker president Bernt Brovold og fortsetter:

DFS sentralt vil likevel arbeide videre med å få en langsiktig løsning som sikrer forutsigbarhetDessuten vil vi jobbe for å opprettholde kjøpekraften i 2017. Gjennom det politiske miljøet håper vi å få kompensert en halv million kroner i økte utgifter i form av pris- og lønnsstigning, fortsetter presidenten. 

Regjeringen foreslår også å godkjenne formålsparagrafen for DFS, som ble vedtatt på Skyttertinget i 2014.

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen foreslår å endre formålsparagrafen i tråd med Skyttertingets vedtak. Det nye oppdraget tydeliggjør vår helhetlige samfunnsrolle langt bedre enn tidligere, mener Brovold.

Dette står i Statsbudsjettet:

I henhold til Det frivillige Skyttervesens (DFS) gjeldende grunnregler krever vesentlige endringer i organisasjonens oppbygging, formål og virksomhet godkjenning av Forsvarsdepartementet og Stortinget. DFS ønsker, i tråd med fattet vedtak i Skyttertinget, å endre sin formålsparagraf for å bedre synliggjøre nåværende aktivitet og sikre at organisasjonen tilpasser seg Forsvarets og samfunnets behov.

På denne bakgrunn, og i tråd med DFS’ ønske, anbefaler regjeringen at formålsparagrafen endres til:

«Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.»