Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Solgte inn DFS til Heimevernet

Illustrasjonsfoto

Det frivillige Skyttervesen har et høyt utdanningsnivå, som også Forsvaret nyter godt av. Interessen er stor for å dra nytte av den kunnskapen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Nyansett utdanningskonsulent Harald Lundnes var torsdag på trenings- og utdanningskonferansen til Heimevernet, som ble gjennomført på Terningmoen på Elverum. Her var det representanter fra alle heimevernsdistriktene, HV-skolen på Dombås og Sjøheimevernets utdanningsavdeling.

– Jeg holdt en orientering til disse om hvilket utdanningsopplegg vi i DFS har og dermed kan gi Forsvaret, sier han og peker på at dette er i samsvar med den satsingen DFS har i den nye langtidsplanen.

Der er samarbeid med Forsvaret et av hovedpunktene. Blant annet står det at: «DFS skal være en viktig støtte til Forsvaret med skytefaglig opplæringskompetanse».

– Jeg kan vel si det slik at dette var «riktig» publikum. Her fortalte jeg om vårt opplegg. De viste stor interesse for mulighetene. Det kom også signaler om at de vil ta del i det opplegget vi kan tilby, fortsetter Lundnes.