Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Positivt møte med justisministeren

DFS fikk positive tilbakemeldinger fra justisminister Anders Anundsen. Bildet er fra åpningen av Larvik skytesenter.

Tilbakemeldingene var positive, da president Bernt Brovold møtte justisminister Anders Anundsen for å vise hva Det frivillige Skyttervesen kan bidra med i statsrådens sektor.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

I desember vedtar høyst trolig Stortinget Det frivillige Skyttervesens nye formålsparagraf, som vil lyde slik: «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.».

Tidligere har organisasjonen vært knyttet sterkest opp mot Forsvaret.

– Vi ønsker i framtiden å være en solid støtteorganisasjon for samfunnet totalt sett, ikke bare rettet mot Forsvaret. Vi mener Det frivillige Skyttervesen vil være en like god støttespiller mot blant annet Politiet. Derfor er jeg som president svært glad for at justisminister Anders Anundsen og statssekretær Gjermund Hagesæter tok seg tid til å møte oss, sier president Bernt Brovold, som stilte på møtet sammen med generalsekretær Jarle Tvinnereim og styremedlem Jens Sverre Knutsen.

Gode tilbakemeldinger

Presidenten opplevde å få gode tilbakemeldinger fra statsråd Anders Anundsen.

– Justisministeren viste engasjement og ga positive tilbakemeldinger. Han virket imponert over organisasjonen vår og hva vi kan bidra med, påpeker Brovold.

De presenterte Det frivillige Skyttervesen som organisasjon. Dessuten fortalte de hva organisasjonen kunne tilby overfor justissektoren, og da spesielt Politiet.

Det var spesielt to hovedbudskap de la frem:

1. Tilbud om bruk av skytebanene, som vil stå sentralt i øvringsaktiviteten til Politiet. Det gjelder også sikkerhetsgodkjenning av disse.

2. Skyteinstruktørkurs, der DFS kan tilby grunnopplæring overfor Politiet. I første omgang som en prøveordning. Noe DFS har god erfaring med overfor Forsvaret.

– Dette er to viktige områder vi kan bistå Politiet med. Det er også en naturlig oppfølging av vår nye formålsparagraf, påpeker Bernt Brovold.

Politidirektoratet

President Bernt Brovold og Skytterkontoret vil følge opp saken videre direkte mot Politidirektoratet, som organisasjonen må gjøre en avtale med.

– Et møte er allerede på trappene, men det var viktig for oss å møte justisminister Anders Anundsen først. Dette er en sak vi kommer til å følge opp videre. Jeg ser fram i mot å presentere organisasjonen overfor Politidirektoratet, forklarer han.

Bernt Brovold viser til at Det frivillige Skyttervesen har flere positive prosjekter på gang, som vil bidra til at organisasjonen utvider det samfunnsoppdraget de har fått av Stortinget.

– Skoleprosjektet i Rennebu, «Skyting for mestring», kan bli svært positivt for organisasjonen, dersom forskningsprosjektet viser de resultatene som man har grunn til å tro.