Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

DFSU skal se helheten for DFS

DFSU-leder Kjell Strand Hovland.

Leder Kjell Strand Hovland mener DFSU-utvalgets oppgave er å tenke helheten for rekrutteringen, og ikke hva som vil gavne enkeltskyttere. 

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

DFSU-lederen har merket seg Facebook-debatten angående skytterbekledning for rekrutt og eldre rekrutt-skytterne. Det etter at DFSU ønsket at spesiallagd skytterbukse og skytesko ikke skal være tillatt brukt i klasse rekrutt og eldre rekrutt.

– Det er mange gode forslag i meningsutvekslingen på Facebook. Positivt at ikke alle er enige, men det er beklagelig når enkelte mener at DFSU ikke har kontakt med grasrota, sier Strand Hovland og fortsetter:

– DFSU er godt sammensatt av mennesker med et sterkt ønske om positiv utvikling for skyttersporten i Det frivillige Skyttervesen. Medlemmene er også svært engasjerte på lokalt plan med rekruttering og ungdomsarbeid, både som trenere, ledere og instruktører. Derfor er ikke dette forslag som er tatt helt ut av løse luften, påpeker han.

Skal tenke helheten

DFSU-lederen påpeker at utvalget skal tenke på helheten for organisasjonen. DFS skal være en breddeorganisasjon hvor alle skal passe inn. Om du har ressurssterke foreldre eller ikke.

– De siste årene har vi sett en stor økning i bruk av full skytterbekledning i de to yngste klassene. Dette tror ikke DFSU er en heldig utvikling. Når unge skyttere ser at de som vinner har både skytebukse og skytesko er det naturlig at de også ønsker det. De vil føle at de ikke konkurrerer på samme premisser, selv om det ikke er noe som tyder på at skytebukse og skytesko har noe å si for resultatene, mener han.

Derfor mener Kjell Strand Hovland og resten av DFSU at det er nødvendig med et forbud.

– For flere av utøverne vil de ha vokst ut av buksa og skoene før de begynner å skyte kne- og stående skyting. Vi tror at utviklingen skaper et økt kjøpepress og dermed fordyrer sporten.

Kan fortsatt trene

En slik regelendring vil heller ikke hindre at de som har lyst til å trene kne- og stående kan gjøre det.

– Forbudet vil gjelde kun på konkurranser, så det er intet hinder for å trene kne- og ståendeskyting på trening. Det vil vi heller oppfordre til. Flere skytterlag har slik bekledning til utlån. Eldre rekruttene kan også låne utstyr av andre i en overgangsfase. Men for å hindre en uheldig utvikling der foreldrene føler økt kjøpepress mener vi det er nødvendig med en regelendring for de to yngste klassene, sier han.