Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ønsker å endre formålsparagrafen

Regjeringen foreslår i dagens statsbudsjett å godkjenne endringen skyttertinget ønsket i formålsparagrafen for Det frivillige Skyttervesen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Akkurat nå legger Regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittpartiet frem neste års statsbudsjett. Hva det har å si for bevilgningene til Det frivillige Skyttervesen er ikke klart. Generalsekretær Jarle Tvinnereim er invitert til et møte i Forsvarsdepartementet i ettermiddag, der han vil få forelagt bevilgningene over Forsvarsbudsjettet til Det frivillige Skyttervesen for 2017.

Norsk Skyttertidende kommer tilbake med dette senere i ettermiddag.

Endrer formålsparagrafen

Det man kan lese ut av Statsbudsjettet er at Regjeringen ønsker å endre DFS sin formålsparagraf etter forslaget fra skyttertinget i 2014.

Dette står i statsbudsjettet:

I henhold til Det frivillige Skyttervesens (DFS) gjeldende grunnregler krever vesentlige endringer i organisasjonens oppbygging, formål og virksomhet godkjenning av Forsvarsdepartementet og Stortinget. DFS ønsker, i tråd med fattet vedtak i Skyttertinget, å endre sin formålsparagraf for å bedre synliggjøre nåværende aktivitet og sikre at organisasjonen tilpasser seg Forsvarets og samfunnets behov.

På denne bakgrunn, og i tråd med DFS’ ønske, anbefaler regjeringen at formålsparagrafen endres til: «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.»