Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sørget for Frp-nei til våpenlov

Leder i Stranda skytterlag og Frp-mann Frank Sve fikk med landsmøtet i partiet på å si nei til ny våpenlov fra EU.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok en resolusjon mot EUs våpendirektiv. En av forkjemperne var Stranda-leder Frank Sve.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

EU-komisjonen har fremmet forslag til nytt våpendirektiv for EU. I det første utkastet som har vært på høring i EU-landene foreslås bl.a. å forby flere typer halvautomatiske våpen, at det skal innføres tidsbegrenset våpenkort med varighet 5 år og obligatorisk legesjekk ved erverv og fornyelse. Det snakkes også om forbud mot hjemmelading.

Sist uke fortalte Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, at partiet var i mot. Like etter fulgte Fremskrittspartiet etter. Under helgens landsmøte vedtok de også en resolusjon mot direktivet.

Forslaget kom fra Møre og Romsdal Frp, der Frank Sve er sentral. Han er leder i Stranda skytterlag og har to svært aktive gutter innen DFS-skyting.

– Dette direktivet vil ramme jegere og konkuranseskyttere. Jeg forventer at regjeringen sørger for at dette lovverket blir i tråd med de behovene vi har her i landet, sier Frank Sve til sin lokalavis, Sunnmørsposten.

«Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere land, med tanke på terrorfrykt og våpenbruk. Det er fornuftig med tiltak som forebygger terror og voldskriminalitet, men EU-direktivet går altfor langt og er på mange måter «skivebom»», skriver Frp i resolusjonen.

Bakgrunnen for EUs ønske om å stramme inn våpelovgivingen er blant annet terroraksjonen en har hatt den siste tiden.

Sve mener EU bommer totalt.

– Vi er selvfølgelig for en ordentlig våpenlovgiving. Det skal vi selvfølgelig ha. Men det er ikke jaktvåpen og konkurransevåpen som er problemet. Det er det kalashnikover laget i kjeller i Russland som er, mener Sve overfor Sunnmørsposten. 

Les hele saken i Sunnmørsposten her.

Her er hele resolusjonen landsmøtet i Frp vedtok:

EU presentere i disse dager sitt forslag til nytt våpendirektiv i EU. Norske jegere og sportskyttere kan bli rammet av strengere våpenregler i EU. FrP krever endringer i de nye reglene i EU-kommisjonens våpendirektiv.

Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jeger- og skyttermiljøet i Norge hardt. Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere land, med tanke på terrorfrykt og våpenbruk. Det er fornuftig med tiltak som forebygger terror og voldskriminalitet, men EU-direktivet går altfor langt og er på mange måter «skivebom».

Vi har allerede en streng våpenlov. Alle lovlige våpeneiere har fått løyve av Politiet og driver med jakt eller konkurranseskyting. Dette er aktiviteter som har lange og gode tradisjoner i Norge, og en meget stor idrettsorganisasjon med flere hundre tusen medlemmer gjennom Det frivillige skyttervesen, Norges skytterforbund samt Norges Jeger og Fiskerforbund.

Dersom våpenlovgivningen skal endres, må dette avgjøres av norske politikere som kjenner til norske forhold. Fremskrittspartiet kan ikke godta endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen. Et slikt forbud vil i praksis sette en stopper for pistolskyting og organisert skyting gjennom Idrettsforbundet.

Det samme gjelder forslaget om forbud mot erverv av våpen før fylte 18 år, noe som i realiteten kun rammer topp konkurranseskyttere. Disse blir frarøvet muligheten til å delta på internasjonale konkurranser der de i dag har alle løyver, samt internasjonalt våpenpass. Innstrammingene som omhandler jaktvåpen har ingen beviselig effekt i forhold til bekjempelse av terror.

«Strengere regulering av vanlige jegere og skyttere, samt forbud mot våpen som utelukkende brukes til jakt og konkurranseskyting, er et solid feilskjær», sier NJFF. Oppmerksomheten burde heller rettes mot ulovlig smugling av våpen. Også i Finland og Sverige har forslaget om å forby helautomatiske og visse halvautomatiske våpen vakt reaksjoner. Temaet vil bli berørt i forslaget til ny våpenlov som regjeringen legger fram i løpet av året.

Fremskrittspartiet støtter EU-kommisjonens initiativ mot ulovlige skytevåpen, og mener det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen. Lovlydige jegere og konkurranse-/sportsskyttere må ikke bli straffet som følge av terrorister sine handlinger. Tiltakene som blir iverksatt må være forholdsmessige for jegere, skyttere og våpensamlere.  Fremskrittspartiet mener at Norge må komme med «innledende, overordnede merknader» til endringsforslag i våpendirektivet.

Fremskrittspartiets landsmøtet ber Stortingsgruppen og Regjeringsapparatet sørge for at Norges interesser i denne saken blir ivaretatt.