Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

– Jegerne kan bli en ressurs

Kurt Eirik Bekkevold håper den nye jegerklassen blir innført.

Kurt Eirik Bekkevold er krystallklar foran Skyttertinget. Han mener samlagene må vedta innføring av den nye jegerklassen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Basert på Sotnakk-utvalgets forslag legger Norges Skytterstyre fram flere forslag til endringer i klassesetting på Skyttertinget. En av dem er innføring av en ny jegerklasse på både 200 meter og i grovfelt.

– Dagens jegerklasse har så mange restriksjoner at det er nesten ingen som deltar. Ved å gjøre endringer vil det åpne opp for en ny gruppe skyttere som er sterkt voksende i Norge, hevder Kurt Eirik Bekkevold da han tar kontakt med Norsk Skyttertidende, som er en ivrig DFS-skytter.

Viktigste saken

For han er det den aller viktigste saken som skal opp på årets Skytterting.

– DFS trenger flere medlemmer. Det har de alle muligheter til gjennom den foreslåtte jegerklassen, som helst skulle het kikkertklassen for å inkludere flere. Blant annet er langholdskyting sterkt voksende. Også tidligere militære og politifolk kan være potensielle deltakere, påpeker han.

Kurt Eirik Bekkevold viser til at feltøvelsen i  Det frivillige Skyttervesen har i store deler av landet en sterkt nedadgående trend.

– De som er aktuelle for jegerklassen er personer som brenner for feltøvelsene. Vi trenger pådrivere for å arrangere feltstevner. Dessuten er det ressurspersoner som kan bidra til nye spennende terreng og nye feltopplegg, sier han.

– Dette er en sterkt voksende gruppe. Det merker vi spesielt i vår bedrift, fortsetter eieren av Skytterlinken.

– Det kommer stadig flere kunder som holder på med langholdskyting.  Dette er en gruppe som er uorganisert i dag.

Skape aktivitet

Derfor er han bombesikker på at åpning for en kikkertklasse/jegerklasse vil kun være positivt for DFS.

– I dag er også et stort antall av medlemmene jegere som skyter til jegerprøven. Disse er det også viktig å ta vare på. Dersom disse får være med skaper vi større aktivitet, avslutter Bekkevold som håper Skyttertinget vil være positiv til innføringen.