Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Informerte Stortingspolitikere

Generalsekretær Jarle Tvinnereim og Vidar Nilsen i NJFF (til venstre) informerte Jenny Klinge og de andre Stortingspolitikerne om konsekvensen av EUs våpendirektiv.

Generalsekretær i Det frivillige Skyttervesen, Jarle Tvinnereim, ga politikerne på Stortinget nyttig informasjon om EUs forslag til nytt våpendirektiv.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Nåværende våpendirektiv er fra 2008, men det har vært ventet et nytt forslag. Men forslaget som ble lagt fram fra EU i april ga bud om svært store konsekvenser for organisasjonene som driver med skyting i Norge. Sist uke kom et revidert forslag fra EU-rådet, som var mer spiselig.

I går var Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskeforening, Norges Skytterforbund og Dynamisk Sportsskyting invitert til Stortinget av Jenny Stene i Senterpartiet. Tilstede var også politikere fra de fleste partiene.

– Det er positivt at vi fikk orientert politikerne om EUs forslag til våpendirektiv, mener generalsekretær Jarle Tvinnereim.

Ladekomponenter

Han innledet med kort informasjon om virksomheten til DFS. Blant annet hvordan organisasjonen utdanner over 200 instruktører hvert år og samarbeidet med Forsvaret.

– For vår organisasjon er det viktig å sikre et trygt regelverk hvor man kan ha et legetimt våpenhold. Norge har i dag allerede en streng våpenlov, påpekte han.

Tvinnereim tok spesielt opp konsekvensene dette ville ha for DFS-miljøet, dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt uten endringer.

– For vår organisasjonen er det spesielt innskrenket tilgang på ladekomponenter som er utfordrende. Dersom det blir innskrenkninger kan det få dramatiske konsekvenser for vår aktivitet. Et skudd koster 8-9 kroner, men ved å lade selv får skytterne ned prisen til det halve. Det betyr mye for en familie som skyter 10.000 skudd i året, påpekte han overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Også forslaget om begrenset våpenlisens og obligatorisk legesjekk tok han opp.

– I dag er det en kontinuerlig vurdering av våpenlisensen, noe som er ok. Men mer begrenset varighet vil gi store utfordringer. Det er også greit for oss med obligatorisk legesjekk, dersom systemene for oppfølging er gode, forklarte Jarle Tvinnereim.

Større konsekvenser

Forslaget til EUs våpendirektiv får enda større konsekvenser for de andre forbundet. Blant annet for Norges JFF, hvor mange av medlemmene også skyter i DFS.

– Vi har i Norge flere våpeneiere og flere våpen enn i de fleste andre land. Likevel har vi få hendelser, nettopp på grunn av god våpenkultur, mente jaktkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen, som DFS har nær kontakt med i denne saken.

– Halvautomatiske rifler er utfordringa i EU-kommisjonens utkast. Media trekker automatiske paralleller mellom hvilke våpen som brukes i masseskyting i USA, og jakt- og sportsvåpen i Norge. Men amerikansk våpenlov er langt, langt unna det vi har, sier Nilsen.

– Vi ønsker en våpenlovgivning som sikrer samfunnets behov for trygghet, samtidig som behovene til lovlydige jegere, skyttere og samlere ivaretas. Det er i hovedsak ivaretatt i dagens våpenlov, la han til.

Arild Groven i Norges Skytterforbund synes det er vanskelig å vite hvor EUs våpendirektiv ender.

– Jeg føler mange av forslagene er lite faglig begrunnet. I Norge er mye av det ivaretatt allerede i våpenloven, forklarte han og fortsatte:

– Skal man ha en årlig våpenlisensordning vil det kreve et enormt byråkrati, som jeg tviler på om står i stil med kostnadene. For oss vil også en begrensning i halvautomatiske våpen gjøre det umulig for våre utøvere å delta i OL, VM og EM. 

Nyttig informasjon

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), som hadde tatt initiativet til informasjonsmøtet, mente de fire forbundene hadde kommet med nyttig informasjon.

– Dertte gir oss bedre bakgrunn for de vedtakene som skal taes i framtiden, mener Sp-representanten.

Hun føler EUs våpendirektiv har beveget seg i riktig retning, spesielt i utkastet fra EU-rådet. EU-parlamentet skal senere komme med sin versjon. Den er ventet i midten av juli. Deretter skal de to organene samt Kommisjonen sette seg ned til å forme et felles utkast.

– Direktivet går uansett for langt i å bestemme detaljert over nasjonal våpenlovgivning. Det kan få følger både for skytterne og jegerne, og gi norske myndigheter flere byråkratiske krav, sier Klinge.