Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

28 saker opp på styremøtet

President Bernt Brovold og resten av Norges Skytterstyre skal gjennom hele 27 saker.

Norges Skytterstyre har hele 28 saker på sakskartet under sitt kommende styremøte 24. og 25. april.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Norges Skytterstyre med president Bernt Brovold i spissen står foran et krevende styremøte, da det er mange og ikke minst tunge saker på sakskartet. 

16 av sakene skal senere opp på Skyttertinget, der Norges Skytterstyre skal ta stilling til hva de mener samlagene bør gå inn for i Øverbygd i slutten av juli.

De tyngste sakene er forslagene fra Sotnakk-utvalget og de drøyt 40 innspillene som har kommet fra samlagene i etterkant.

Slik ser sakslista ut:

Sak 30/2016:     Godkjenning av protokoll fra styremøte i mars 2016

Sak 31/2016:     Tingsak: Årsregnskap for 2015 med årsberetning  

Sak 32/2016:     Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2015  

Sak 33/2016:     Tingsak: Tildeling av LS 2020

Sak 34/2016:     Tingsak: Tid og sted for Skyttertinget

Sak 35/2016:     Tingsak: Forslag til endring av klassesetting 100 meter

Sak 36/2016:     Tingsak: Forslag til endring av klassesetting 200/300 meter

Sak 37/2016:     Tingsak: Skytetider og skyteprogram

Sak 38/2016:     Tingsak: Offisielle landsdelsmesterskap på 15 m

Sak 39/2016:     Tingsak: Forslag om endring av Den norske Skyttermedaljen

Sak 40/2016:     Tingsak: Forslag om endring av lagskyting på Landsskytterstevnet

Sak 41/2016:     Tingsak: Medlemskap for utenlandske statsborgere i DFS

Sak 42/2016:     Tingsak: Markeds- og rettighetsbestemmelser i DFS  

Sak 43/2016:     Tingsak: Samordning av Skytterboka kapittel 1.200/1.600 Skyttertinget  

Sak 44/2016:     Tingsak: Langtidsplan 2016-2020

Sak 45/2016:     Sakliste til Skyttertinget 2016

Sak 46/2016:     Sekretær for Skyttertinget 2016  

Sak 47/2016:     Statutter for Nordisk mesterskap

Sak 48/2016:     Skolenes landskonkurranse i geværskyting  

Sak 49/2016:     Utkast til søknad om offentlige midler 2017

Sak 50/2016:     Hovedbegivenheter 2017  

Sak 51/2016:     Kvalitetskrav til medaljer og merker  

Sak 52/2016:     Søknad om tilskudd til tribuner Stang- og felthurtigskyting LS  

Sak 53/2016:     Strømavgift Skyttercamp 2016

Sak 54/2016:     B-sak: Samarbeidsavtale med Nammo

Sak 55/2016:     B-sak: Valg av leverandør midlertidig strømforsyning LS-skyttercamp  

Sak 56/2016:     B-sak: Tildeling av hedersbevisninger 

Sak 57/2016:     Ankesak fra Vest-Agder skyttersamlag