Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Presidentens hjørne i NST nr. 5

I hvert nummer av Norsk Skyttertidende har president Bernt Brovold sin egen spalte. Her kan du se hva han skriver i nummeret som er på vei ut i postkassen til abonnentene.

Feltåret 2017

År 2017, på bakgrunnen av den nylig vedtatte Langtidsplan, er satt av til ekstra satsning på feltskyting i DFS. Vi i Skytterstyret har derfor valgt å kalle det «Feltåret». Dette skal være et år hvor vi skal stimulere skytterlag og samlag til å skape større stevnetilbud og oppmerksomhet mot feltskytingsdisiplinene. Målet med en slik prioritering er å gi økt feltskytingsaktivitet også i årene framover.

Skytterlagene er nøkkelen til å lykkes med dette arbeidet. Mitt håp er at alle skytterlag tar utfordringen og minst arrangerer lagsmesterskap i feltskyting i løpet av 2017. Budskapet er at dette kan gjøres på en enkel måte. Et lagsmesterskap arrangert fra standplassen på 100, 200/300 meter er i mine øyne tilfredsstillende. Det viktigste er at det blir arrangert.

For vår forsvarstilknyttede organisasjon, som har grovkalibret skyting som prioritet, er det å beherske våpenets kapasiteter på ulike avstander en viktig skyteferdighet. At skytterlagene således legger til rette for feltskytingsaktiviteter bør derfor være en kjernevirksomhet i et hvert skytterlag.

Vi i Skytterstyret vil så langt budsjettet tilsier søke å prioritere ressurser mot feltskyting i 2017. Dette gjennom økonomiske bidragsordninger og informasjonsmateriell for feltskyting. Vi vil også utfordre leverandører til å bidra til et felles løft for feltskytingen, gjennom eksempelvis direkte støtte eller større rabatter på materiell knyttet til feltskyting.

I disse tider settes terminlistene for 2017 opp i skytterlag og samlag. Samlagene har her en rolle med å arrangere feltkurs og videre påvirke til flere feltstevner i eget samlag. Samtidig må de sørge for at skytterlag som tar utfordringen med arrangement av kurs og feltstevner får nødvendig oppfølging. Ambisjonsnivået for både kurs og stevneopplegg må ikke være høyere enn at lagene ser seg i stand til å gjennomføre. Skytterlag kan gjerne også i større grad samarbeide om feltstevner, så belastningen på hver arrangør blir mindre. Gi således skryt og ros for alle initiativ som kan stimulere til økt feltaktivitet.

Skyttertinget 2016 gjorde vedtak om å utvide nåværende Utvalg for skifeltskyting til å bli et Feltutvalg fra Skyttertinget 2017. Utvalget skal bestå av en representant fra hver landsdel, som velges på Skyttertinget i forbindelse med Landsskytterstevnet i Førde. Her er det viktig at dere engasjerer dere og foreslår kandidater med hjerte og vilje til å fremme gode ideer for både feltskyting og skifeltskyting i åra framover.

Lykke til med planleggingen av Feltåret 2017!     

Bernt Brovold, president