Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Positive erfaringer med prøveordning

Erfaringene med at rekrutt-skytterne kunne ha med hjelper inn på standplass før skyting på LS er svært gode. Nå foreslår DFSU og administrasjonen at ordningen blir permanent.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Norges Skytterstyre innførte på årets Landsskytterstevne en prøveordning der rekrutt-klassen kunne ha med seg en hjelper inn på standplass. Dette for å hjelpe til med å sette på reim og liknende. Denne personen måtte forlate standplass før prøveskuddene startet.

Oppfatningen er at prøveordningen fungerte veldig bra og ble en suksess. 

– Det ble i forkant diskutert om det var tilstrekkelig for rekruttene at de hadde med seg hjelper som måtte gå ut allerede før prøveskuddene. Erfaringen var at dette var tilstrekkelig, skriver administrasjonen i saksfremlegget til DFSU-styret.

Det var i underkant av halvparten av skytterne som benyttet seg av ordningen i Øverbygd. 

– Foreldrene oppførte seg eksemplarisk, og forlot i de fleste tilfeller standplass før standplassleder ga beskjed om at de måtte gjøre det. Tidsmessig ble det ikke brukt nevneverdig mer tid per lag. Maksimalt et par minutter, uttalte skyteteknisk støtte under LS, Runar Sørensen.

DFSU anbefaler derfor Norges Skytterstyre om å gjøre ordningen permanent.