Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Elektronisk guide for skytebaner

Det frivillige Skyttervesen har nå lansert en helt ny nettside for skytebaner, som du finner på www.skytebaneguide.no. Evnt. på https://skytebaneguide.no.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Skytebaneguiden skal være et nyttig verktøy for både skytterlag og skytterne. Her finner du info om skytebanene, både koordinater, skyteretning og ikke minst veibeskrivelse til anlegget (blir ledet direkte til Google maps). Det vil også være et nyttig hjelpemiddel for de som skal skyte opp til storviltprøve. Her står også nyttig info som nettside og e-post, terminlister og åpningstider.

– For hver enkelt skytter kan dette være et viktig verktøy når de skal på stevner rundt i landet, forklarer anleggssjef Per Jarle Kristiansen.

Han ber også skytterlagene og andre brukere om å sjekke at infoen som er lagt inn er rett. Både veibeskrivelse, koordinatorer og all annen informasjon. Blant annet om anleggene er plottet inn riktig.

– Vi har kvalitetssikret skytebaneguiden, men det kan fortsatt forekomme enkelte feil. Da er det viktig at skytterlagene melder dette inn til IT-avdelingen i DFS support@dfs.no. Dersom feil koordinater er lagt inn må man fortelle hva de riktige koordinatene er og i hvilken kompassretning skytingen (360⁰) er, påpeker Kristiansen.

Skytebaneguiden er laget i samarbeid med Miljødirektoratet.

– Det fantes et internt skytebaneregister for DFS tidligere som ikke var komplett. Nå nærmer vi oss et komplett og fullt oppdatert register. Miljødirektoratet ønsket å registrere alle baner i deres forurensningsdatabase for å få en oversikt over de reelle konsekvensene av skytestøy og annen forurensning. Gjennom et godt samarbeid og økonomisk bistand fra Miljødirektoratet har vi fått i stand denne nettløsningen, forklarer han.

Skytebaneguiden.no henter opplysningene sine fra DFS sitt skytebaneregister, som også inneholder opplysninger om hvor god støydemping standplassene har, dato for godkjenning av politiet og hvor mange skiver anlegget har. De sistnevnte opplysningene er foreløpig ikke prioritert, så her er det større feilprosent. Dette vil bli jobbet med i framtiden.

Alle anleggseiere har tilgang til å legge inn nye baner og opplysninger via «Mitt DFS», men man får ikke endret eksisterende koordinater eller fjernet baner.