Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ønsker å holde kostnadene nede

Skal rekrutt og eldre rekrutt få skyte med skytterbukse? ILLUSTRASJONSFOTO

DFSU ønsker et forbud mot bruk av skytterbukse og skytesko i rekrutt og eldre rekrutt-klassene for å dempe kostnadspresset blant foreldrene.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Dagens regelverk for bekledning tillater at de yngste ungdomsklassene kan bruke både skytesko og skytejakke selv om de skyter kun liggende. Dette gjør at man stadig observerer skyttere i disse klassene med full skytedress. Ofte de beste i klassen. 

Samtidig ønsker organisasjonen og skytterlagene at sporten skal bli billigere å delta i.

Må endres

Etter forslag fra administrasjonen foreslår DFSU at punkt 8.143 og 8.144 i Skytterboka endres. Det betyr at spesiallagt skytebukse ikke vil være tillatt verken i klasse rekrutt eller eldre rekrutt. Det samme gjelder spesiallagde skytesko.

DFSU-styret påpeker dessuten at blant skytterne i disse klassene oppfattes det som fordel å bruke skytebukse. Det øker sannsynligheten for at de som ikke har det føler at de ikke konkurrerer på samme vilkår.

– Dette skaper et kjøpepress blant de yngste skytterne som favoriserer de med ressurssterke foreldre, noe som igjen er med på å fordyre sporten for de yngste. Dette er et argument som i høyeste grad støtter forslaget om å innføre forbud mot å benytte skytebukse og skytesko i de nevnte klasser, påpeker DFSU i sitt vedtak på siste møte.

Ikke dokumentert

I følge administrasjonen er det heller ingen dokumenterte eller erfaringsbaserte bevis som tilsier at man skyter bedre med bukse og sko i liggende skytestilling. De mener også dette sender uheldige signaler til ferske skyttere i de samme klassene. Dette igjen kan føre til et press overfor foreldrene om å kjøpe dyrt utstyr som ikke er nødvendig.

– Et slikt kjøpepress kan i verste fall føre til at DFS-skyting oppfattes som dyrere enn den i realiteten er. Dette kan gjøre at noen skyttere må slutte som følge av at det blir for dyrt, påpeker administrasjonen.

Saken til opp i Norges Skytterstyre senere i høst.