Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Positive til Sotnakk-rapport

Hedmark skyttersamlag er positive til Sotnakk-rapporten, og framhever spesielt forslaget om å innføre eldre junior-klassen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

I en uttalelse, som de har lagt ut på sin hjemmeside (den finner du her), påpeker de at de mener Sotnakk-utvalget har gjort et godt og grundig arbeid med tanke på organisasjonens klassetruktur, skyteprogram og skytetider.

– Det er tydelig at utvalget har lagt stor vekt på at DFS er en organisasjon for bredden – slik forslaget foreligger vil det finnes et tilbud til de aller, aller fleste hos oss. Vi vil særlig trekke fram at utvalget foreslår å innføre klasse eldre junior, slik at overgangen mellom ungdomsnivå og seniornivå blir noe mykere for de som ønsker å benytte seg av muligheten til å skyte i denne klassen ett år. Og at Jegerklassen fortsatt skal bestå, skriver leder Hilde Lunden Lang-Ree i uttalelsen fra styret i Hedmark skyttersamlag.

Imidlertid har samlagstyret noen innvendinger til rapporten også:

For Jegerklassen:

– Vi mener at man i denne klassen kun skal kunne benytte helmantelkuler (ikke jaktkuler). Begrunnelse er at utvalget foreslår at programmet for feltskyting for denne klassen skal være som i dag – altså skal skytterne ha mulighet til å skyte finfelt i klasse junior. Noen ammunisjonstyper som benyttes i jaktvåpen genererer svært høy smell, noe som kan oppleves ubehagelig for andre skyttere på standplass. Ferske skyttere vil kunne bli «smellredde».

For klasse 1:

Også i denne klassen bør man rykke opp til neste klasse når man har nådd kravet til opprykk.

– Begrunnelse er om det ikke settes noen krav til opprykk, vil skytterne ha anledning til å skyte i denne klassen til «evig tid» - og teoretisk kan man da bli de reneste eksperter på liggende skyting. Det i seg selv er for så vidt vel og bra – men vi ser også for oss at klassen er ment som en voksenrekrutteringsklasse, og vi spør oss da om hvor motiverende det er å komme som ganske uerfaren og så å skulle konkurrere mot skyttere som har skutt i klassen i årevis og som derfor kanskje «alltid» får svært høye poengsummer.

Om en skytter av helsemessige årsaker ikke kan skyte knestående, bør man kunne søke dispensasjon.

For klasse 2A:

Det bør ikke være anledning til å gå direkte ned til denne klassen om man skyter i klasse 3-5 uten at man har legeerklæring på at man ikke kan skyte stående eller at man må benytte medikamenter som kommer inn under dopingbestemmelsene i DFS.

Begrunnelse er at det er foreslått eget mesterskap for denne klassen. Noen vil sannsynligvis oppleve det demotiverende om det er fritt fram for alle her.

Skyteprogram og skytetider:

– Det er bra at man foreslår å innføre lik skytetid på hver arena, slik at det ikke ropes «Stans» flere ganger under en skyteserie. I utvalgets rapport sier man imidlertid ikke noe om skytetidene på feltskyting. Vi ønsker det samme her; like skytetider, skriver de og tar også for seg reduksjon i skytetiden på prøveskuddene før tiskudden.

– Hedmark foreslår at vi opprettholder skytetida på 3 minutter på prøveskuddene før 10-skudden. To minutter er knapp tid om man ønsker å skyte i alle stillinger før grunnlaget.