Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Kan ikke inngå personlige avtaler

Kjenner du til sponsorreglementet i Det frivillige Skyttervesen?

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Skytterkontoret har i senere tid fått flere henvendelser hvor man etterspør reglene for sponsing og økonomisk støtte.

– Dersom dette ikke blir korrekt håndtert kan det i verste fall få uheldige konsekvenser for skytterne, sier generalsekretær Jarle Tvinnereim.

Står i Skytterboka

Reglene for støtte fra næringslivet står skrevet i Skytterboka i kapittel 14. Det er spesielt under punktet generelt dette står nedskrevet.

Blant annet står det følgende: «Avtale om økonomisk støtte kan bare inngås av følgende organisasjonsledd: Norges Skytterstyre, DFSU, DFS/SFU, skyttersamlag og skytterlag».

I punkt 2 står det også at avtale om støtte fra næringslivet eller enkeltpersoner kan ikke inngås av medlemmer av lag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen.

– «Medlemmer kan heller ikke motta økonomisk støtte fra næringslivet/enkeltpersoner, det være seg direkte tilskudd, spesielle rabatter eller noen form for subsidiering av for eksempel utstyr, forbruksmateriell eller reisestøtte», fortsetter det i Skytterboka.

Må godkjennes

Dette betyr at enkeltutøvere i DFS ikke kan inngå private sponsoravtaler, verken i rene penger eller i form av utstyr og tjenester.

I punkt 3 i dette kapittelet fremheves det også at avtaler skal komme lagets samlede medlemsmasse til gode.