Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Brovold ny president i DFS

Bernt Iver Ferdinand Brovold (til venstre) ble valgt til president i DFS, da Bernt Grimstvedt trakk seg etter tre valgomganger.

Bernt Iver Ferdinand Brovold ble valgt til president i DFS etter en dramatisk valgvotering på Skyttertinget.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Presidentvalget i DFS ble svært dramatisk, der Bernt Grimstvedt valgte å trekke seg etter tre valgomganger. Da hadde både han og Bernt Iver Ferdinand Brovold fått 28 stemmer, og det måtte loddtrekning til for å velge president i DFS.

– Kan vi få to minutter på bakrommet, ba Bernt Grimstvedt om på vegne av kandidatene.

Trakk seg

Da de kom tilbake til Skyttertinget kunne Bernt Grimstvedt meddele at han trakk seg fra presidentvervet. Dermed trengte ikke Skyttertinget å foreta loddtrekning.

– Det er ingen som har vært i denne situasjonen tidligere. Dessuten med to pensjonerte offiserer med samme antall stemmer. Det tar begge som en tillitserklæring, fortalte han og fortsette:

– Det er dårlig for DFS å velge en president etter loddtrekning. Det kan ikke organisasjonen være bekjent av. Da er det to alternativer. At begge kandidatene trekker seg, og det må kalles inn til nytt ting eller at en av oss gjør det. Jeg velger å trekke meg for min gode venn. Jeg vil takke de som har gitt meg tillit.

Bernt Brovold takket sin motkandidat.

– Jeg må takke Bernt Grimstvedt for at han trekker seg med æren i behold, sier han og opplyste:

– Jeg ville også trekke meg, men Grimstvedt insiterte på å trekke seg. Aner ikke om det har noe med respekt for graden (i Forsvaret, journ.anm.) å gjøre.

Slik foregikk valget

Valgkomiteen hadde innstilt Bernt Grimstvedt som ny president når Olav K. Vaaje nå trer av. Skyttertinget foreslo både Ola Røtvei og Bernt Iver Ferdinand Brovold.

I første valgomgang fikk Ola Røtvei 14 stemmer, mens både Bernt Grimstvedt og Bernt Iver Ferdinand Brovold fikk 21 stemmer.

I andre valgomgang fikk Bernt Grimstvedt 28 stemmer, Bernt Iver Ferdinand Brovold 27 stemmer og en stemte blankt. 

Ettersom det ikke var rent flertall ble det en ny omgang. Da fikk begge kandidatene 28 stemmer. Da er regelen at presidenten skal velges etter loddtrekning.

Brovold overtar presidentvervet etter Olav K. Vaaje, som har vært president siden 2010.

Andre valg

Heidi Skaug fikk fornyet tillit som visepresident.

Toben Knudsen ble valgt til nytt styremedlem fra Nord-Norge etter Henning Ivarrud. Vararepresentant fra landsdelen ble Eva Rubbås Risvik.

Oddbjørn Meland ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem fra Vestlandet. Leiv Reksten fortsetter som varamedlem.

I ungdomsutvalget ble Ole Henry Finvåg valgt som medlem fra Nord-Norge med Jan Fredriksen som varamedlem. 

For Sørlandet ble Kjell Strand Hovland gjenvalgt med Marianne Borgen som varamedlem. 

For Østlandet kom Anne Ingeborg Sogn Øiom inn som nytt styremedlem med Helene Rønningen som vara.

Kjell Strand Hovland fikk fornyet tillit som leder av DFSU. Nestleder ble Kari Sofie Brødbo Fiskum.

Skifeltutvalget forsetter Asmund O. Amundsen som leder. Olav Solheim kom inn som nytt medlem. Janne Kornbrekke og Olav Endre Monstad valgt som varamedlemmer.

I rådgivende utvalg ble Roy Håkstad gjenvalgt. Egil Sotnakk fortsetter som leder. Varamedlemmer ble Alf Høyseter og Åse Marit Myrvang.

I domsutvalget ble Arnfinn Tangstad og Erling Melvær gjenvalgt. De ble henholdsvis leder og nestleder. Varamedlemmer ble Sidsel Lillekvelleand og Svein Grønsund.

I appellutvalget ble Tor Inge Mathisen og Einar Vorland gjenvalgt. Sistnevnte som leder. Varamedlemmer ble Bjørn Bylund og Ivar Rinde.

Valgkomiteen hadde følgende på valg:

Midt-Norge: Ola Krogstad - vara Per Gunnar Tønne.

Vestlandet: Bjørn Ove Aakre - vara Christian Rekkedal.