Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Skyttertinget sa nei til 5.56

Flertallet av representantene på Skyttertinget sa nei til innføring av 5.56-kaliber i DFS.

Med 37 mot 18 stemmer sa Skyttertinget nei til å innføre 5.56 som nytt kaliber i Det frivillige Skyttervesen.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Etter en halvannen time god og verdig debatt ble det avgitt totalt 56 stemmer. 37 tingrepresentanter sa nei til innføring av nytt kaliber. 18 representanter sa ja, mens en representant stemte blankt.

Ha respekt

Ved starten av skyttertinget brukte president Olav K. Vaaje tid på den kommende 5.56-saken, da han var opptatt av framtiden i organisasjonen.

– Når det gjelder den konkrete saken om kaliber, er jeg først og fremst opptatt av at vi alle må respektere og stå opp for det viktige veivalg som blir tatt i dag. Med tendenser til steile motsetninger, vil det kreve tydelighet fra oss som ledere av DFS på alle nivå. Når beslutningen er tatt, vil det utvilsomt være negativt for DFS om debatten fortsetter ute i organisasjonen. Jeg ber dere alle som samlagsledere kjenne på det ansvaret. Vi i DFS skal således fortsette arbeidet med å rekruttere nye skyttere til organisasjonen uansett utfallet av denne saken, poengterte en klar og tydelig president før tinget startet behandlingen av sakene. Han viste til debatten som hadde vært på sosiale medier.

Ikke omkamp

Det var en rekke samlag som tok ordet i debatten etter at styret hadde lagt fram sitt syn. En av dem var Arne Fossmo fra Gudbrandsdal.

– Jeg oppfordrer til at det ikke blir omkamp, uansett resultat av avstemningen. Dessuten ønsker jeg skriftlig avstemning, da dette er en betent sak hvor det greit at vi ikke ser hvem som stemmer for hva, mente han.

Samlagslederen var også klar på at Skyttertinget skulle si nei.

– Dette er en betent og vanskelig sak, men mye dreier seg mye om tro. Det er ingen tvil om at det er både fordeler og ulemper, sa han og argumenterte for sitt syn.

Helge Lillekvelland fra Oslo var også klar i sin tale.

– Dette handler mest om hvilke organisasjon vi ønsker å ha i framtiden. I 122 år har grovkaliber vært hovedaktiviteten i DFS. Det har fungert utmerket, påpekte han.

Robust nok

Ole Bennæs i Sunnhordland mente DFS måtte gå inn for 5.56 kaliber.

– DFS er robust nok til å ta et valg. Vi må se dette i en sammenheng over 10, 15 eller 20 år, sa han og mente det var den gode skyteopplevelsen som var viktig.

Han fikk støtte av Torleif Skudalsnes fra Sunnfjord.

– For meg er et argument som skuddreddhet viktig. Vi ser dette er utbredt i overgangen fra junior til senior. Hvor blir de av, spurte han.

Ivar Liseter i Follo var pålagt å stemme for, men var personlig i mot.

– Styret har sagt hva jeg må stemme, men ellers kan jeg si hva jeg vil, poengterte han.

Steinar Paulsen i Agder mente det var noen spørsmål som var viktig for avgjørelsen.

– Hvem er det som ønsker nytt kaliber, og hvorfor ønsker de det, spurte han og la til:

– Alle ønsker å bli en bedre skytter, og da vil de ha det beste utstyret. Da vil de også kjøpe flere våpen. Ønsker vi dit langrennssporten er hvor de må ha ti par ski, mente han.

Imidlertid var det en veldig fin debatt, der alle hadde respekt for hverandres mening. Vi oppfordrer også til at medlemmene i DFS har respekt for den avgjørelsen som er fattet demokratisk på Skyttertinget.