Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ny ordning for lagskyting?

Skal framtidens lagskyting på LS også være for ungdomsskytterne og veteranene?

Bør lagskytingen på Landsskytterstevnet også være for andre enn klasse 3-5?

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Det var i 2010 lagskytingen ble innført på Landsskytterstevnet. Fra Bodø i 2011 har det vært en offisielle øvelse. Imidlertid har lagskytingen vært forbeholdt klasse 3-5.

Forslag fra Sørskogbygda

Nå har Sørskogbygda skytterlag fremmet forslag for Skyttertinget om å innføre lagskyting for ungdom på LS.

– Dette vil inspirere ungdommen og gi dem som ikke kvalifiserer seg til felt- eller banefinale en ekstra skyting å se fram til, heter det blant annet i forslaget.

Ønsker felles lagskyting

Administrasjonen i Det frivillige Skyttervesen synes forslaget er godt, men mener dette ikke er mulig å gjennomføre med begrunnelse i tidsskjemaet som allerede er stramt.

 Denne er i dag fullspekket. Dersom det skal gjøres endringer i programmet vil første prioritet være å korte ned tidsplanen – ikke forlenge den. En innføring av en egen lagskyting for ungdom kan dessuten medføre et krav om å innføre lagskyting også for veteraner, noe som ville sprengt tidsplanen ytterligere, heter det i saksutredningen fra administrasjonen.

Ettersom de mener forslaget er godt foreslår administrasjonen heller at dagens lagskyting endres. Rett og slett gjennom felles lagskyting for samtlige skyttere som deltar på LS.

– Kåringen vil dermed ikke bare kåre det beste ungdomslaget eller seniorlaget, men det beste skytterlaget, påpeker de.

Fire etapper

Forslaget er at det skal være fire etapper på lagskytingen. Etappe 1 og 2 er forbeholdt skyttere i klasse 1,2, åpen klasse, V55, V65, V73, rekrutt, eldre rekrutt og junior.

De to skytterne fra hvert skytterlag etter høyest poengsum på innledende baneskyting deltar på laget. Det kan også brukes en reserve.

De to siste etappene er forbeholdt skyttere i klasse 3,4 og 5. Her er det også de to skytterne i laget med høyest poengsum på innledende baneskyting som får delta på laget. Det kan benyttes en reserve.

Det foreslåes at maksimum 50 lag, avhengig av skivekapasitet, får delta.

I lagskytingen skyter samtlige etapper 10-skudd. Etappe 1 og 2 skyter dette liggende på to minutter på 100 meter. Etappe 3 og 4 skyter 10-skudd grunnlag på tre minutter på 200/300 meter.

Skytterlagene rangeres før hver av de to siste etappene. Etappe 1-3 gjennomføres med felles anvisning. Etappe 4 gjennomføres med felles anvisning, med unntak for de beste skivene. De anvises enkeltvis styrt av speaker.

– En lagskyting basert på disse statuttene vil gi flere skytterlag mulighet til å kvalifisere seg, mener administrasjonen på Skytterkontoret.

På Landsskytterstevnet på Lesja i 2015 var det 261 lag som hadde nok skyttere til å kvalifisere seg til lagskytingen etter dagens ordning. Med administrasjonens forslag ville dette tallet vært 308. Dette er en økning på nesten 20 prosent.

– På denne måten vil vi gi flere av skytterne som deltar på LS en mulighet til å skyte finaleøvelser og dermed aktiveres flere skyttere. Forhåpentligvis kan det også bidra til at skytterlagene motiverer flest mulig skyttere til å delta på Landsskytterstevnet. Administrasjonen mener i likhet med forslagsstiller at dette vil være inspirerende for skytterne, inkludert ungdommen. 

Ikke offisielle status

Administrasjonen påpeker viktigheten av at lagskytingen ikke får status som et offisielt Norgesmesterskap (dette har vært foreslått for Skyttertinget tidligere).

– Et offisielt NM kan gi et sterkere ønske om at skytterlagene selv skal få velge ut sine skyttere uavhengig av resultatet på LS. En slik ordning kan skape konflikter innad i skytterlag, samtidig som at det blir administrativt mer krevende å gjennomføre. En innføring av et offisielt NM kan også skape situasjoner hvor skyttere bytter skytterlag for å kunne bedre mulighetene til å gjøre det godt i konkurransen. Et slikt elitefokus i skytterlagene anses ikke heldig for utviklingen av organisasjonen og er ikke i tråd med DFS sitt verdigrunnlag, heter det.

Ønsker du å lese hele saksutredningen etter møtet i DFSU 29. februar kan du gjøre det her. 

Saken skal til behandling i Norges Skytterstyre i neste møte.