Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

DFS gjør som Norway cup

I 2014 innførte Norway cup tobakksfritt miljø på sitt arrangement. Nå gjør Det frivillige Skyttervesen det samme på Landsskytterstevnet.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Under møtet i Norges Skytterstyre sist uke ble det vedtatt å innføre egne områder hvor røyking og annen bruk av tobakk kan benyttes. Hensikten er at barn og ungdom skal slippe å bli utsatt for passiv røyking på arenaen under årets store skytterfest.

Innstilling av DFSU

Dette var i tråd med innstillingen, og forslaget, fra DFSU. De tok tak i saken etter henvendelser de fikk i etterkant av Landsskytterstevnet på Lesja.

– Dette vedtaket er i tråd med arrangement som Norway cup og Miniøya i Oslo, som også har vedtatt totalforbud mot røyk og snus, sier leder i DFSU, Kjell Strand Hovland.

Han understreker at som ansvarlig for et arrangement hvor mange ungdommer deltar, er det viktig at man tar anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og Lov om vern mot tobakksskader på alvor.  

Egne røykeområder

Arrangørene av LS neste år i Målselv vil på bakgrunn av vedtaket ha oppsatte lovlige tobakksområder på arenaen. Disse vil bli godt avskilt fra områder med større folkemengder.

Skytterstyrets vedtak gjelder i tillegg til røyk også snus, tyggetobakk og liknende. Administrasjonen hadde i sitt forslag begrenset seg til at vedtaket kun skulle gjelde tobakksrøyk, men Skytterstyret fulgte enstemmig rådet fra DFSU etter forslag fra Kjell Strand Hovland.

Norges Skytterstyre påpekte at tiltaket må understøttes av en tobakksfri-kampanje i forkant av og under LS.