Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Om NST

Norsk Skyttertidende er en viktig informasjonskilde for skyttere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon:
Postadresse:Postboks 606 Løren, 0507 OSLO.
Redaktør: E-post: Tom-Vegard Feltstykket eller NST, Mobil: 907 96 961.
Abonnementsinformasjon: Firmapost, 23 17 21 00.

Abonnementsbetingelser for Norsk Skyttertidende
Abonnementsperioden varer fra januar til desember hvert kalenderår.

Abonnenter som tegner seg mellom utgivelse av første og andre nummer vil få første nummer ettersendt uten ekstrakostnader. 

Abonnementet løper til det sies opp, men gjelder dog ut kalenderåret.

Senest oppsigelse per 30. januar i hvert kalenderår.

Abonnement:
Abonnementspris: 300,-
Ønsker du å tegne nytt abonnement, foreta en adresseendring eller si opp eksisterende abonnement, gjøres dette her: Skjema for abonnement.

Annonser:

Helside

8.000,-

Side 2

8.800,-

Bakside

9.600,-

Halvside

4.500,-

Kvartside

2.500,-

1/8-side

1.500,-

Alle priser er eks. mva.

Stevneannoser: 35 % rabatt på angitte priser


Stevneresultater:
Alle resultater skal sendes elektronisk i henhold til malen for presselister.


UTGIVELSESPLAN 2016
Nr. og dato

Nr. 1: Onsdag 3. mars - ANNONSEFRIST: 15. februar

Nr. 2: Onsdag 4. mai - ANNONSEFRIST: 19. april

Nr. 3: Onsdag 29. juni - ANNONSEFRIST: 15. juni

Nr. 4: Onsdag 31. august - ANNONSEFRIST: 15. august

Nr. 5: Onsdag 5. oktober - ANNONSEFRIST: 20. september

Nr. 6: Onsdag 30. november - ANNONSEFRIST: 15. november