Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fremtidig klassesetting i DFS

Bernt Brovold og Norges Skytterstyre foreslår endring i klassesetting.

Dette anbefaler Norges Skytterstyre at Skyttertinget i Øvre Målselv 29. juli skal gjøre med fremtidig klassesetting på 100 og 200 meter.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Sotnakk-utvalget leverte en fyldig og god utredning, samt kom med anbefalinger til endringer av klassestrukturen og skyteprogrammene i DFS i februar. Norges Skytterstyre gir honnør for arbeidet til utvalget. I april-møtet gikk de inn for en rekke endringer, som Skyttertinget skal ta stilling til 29. Juli.

– Det har vært et stort engasjement i organisasjonen. Over 40 samlag har levert gode innspill etter at Sotnakk-utvalget kom med sin utredning. Dette er jeg imponert over, sier president Bernt Brovold.

100 meter

Norges Skytterstyre foreslår innføring av klasse nybegynner voksen samt at dagens aspirantklasse vil gjelde for skyttere til maksimum fylte 15 år i kalenderåret. I den nye voksenklassen er det tillatt med alle våpen og kaliber i henhold til regelverket.

Klassen skal skyte 25 skudd liggende på bane samt 30 skudd finfelt. Her vil alle premierens med standardmerker i gylt, sølv og bronse.

Skytterstyret gikk også inn for å opprette eldre junior, som foreslått av Sotnakk-utvalget. Denne skal omfatte 18-årige skyttere og skal gjøre overgangen til senior enklere.

Disse skytterne kan velge fra stevne til stevne om de vil skyte i klasse 4 i stedet for eldre junior.

200/300 meter

Norges Skytterstyre anbefaler Skyttertinget å utvide «jegerklassen» til også å gjelde baneskyting. Dessuten at de skal bruke kikkertsikte. Skytingen vil foregå etter samme opplegg som for klasse 1, også på Landsskytterstevnet.

I V55 vil skytterstyret ha noen endringer, men ikke helt etter forslaget fra Sotnakk-utvalget. Anbefalingen er at samlagene på Skyttertinget ikke tillater V55-skytterne å skyte om mesterskapet i feltskyting for klasse 3-5.

Da må de i så fall velge å skyte i klasse 5 på feltrunden.

Det anbefales også at det innføres mesterskap i feltskyting i klasse 2 etter samme betingelser som klasse V55.