Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vil fortsette dagens ordning

President Bernt Brovold og Norges Skytterstyre vil fortsette dagens ordning for LDKS 15 meter.

Norges Skytterstyre ønsker at dagens ordning med frivillig og uoffisielle landsdelskretsmesterskap på 15 meter opprettholdes.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Det var under sitt styremøte på Gardermoen tidligere denne uka Norges Skytterstyre hadde saken til behandling. Overfor Skyttertinget i Øvre Målselv 29 juli anbefaler Norges Skytterstyre at det ikke innføres offisielt mesterskap på 15 meter. Men at dagens ordning med frivillige og uoffisielle LDKS på 15 meter opprettholdes.

Det var under fjorårets skytterting på Lesja Akershus skyttersamlag fremmet forslag om å innføre obligatoriske landsdelskretsmesterskap på 15 meter. Dette ble da utsatt.

Noe av begrunnelsen for at Norges Skytterstyre ønsker å opprettholde dagens ordning er at 15-meterskytingen foregår i et så stort omfang at det ikke er behov for å stimulere til flere offisielle mesterskap. Dette vil også kreve ressurser i form av sentralt innførte medaljer.

Dessuten måtte man da ha et felles skyteprogram for alle landsdelskretser. I dag avviklet landsdelene dette på ulike måter.