Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vil myke opp reglementet

President Bernt Brovold og Norges Skytterstyre vil myke opp reglementet for medlemskap.

Norges Skytterstyre ønsker å gi ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse lov til å bli medlemmer i skytterlagene.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Grunnreglenes paragraf 1-4  fastsetter at «Norske statsborgere som vil støtte landets forsvar og som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag».

Oppmykning

På skyttertinget i 2011 foreslo Sunnfjord skyttersamlag en oppmykning av regelverket. Dette var begrunnet i forhold til skoleelever, deres integrering og trivsel i lokalmiljøet.  Tinget gikk den gangen inn for å søke Forsvarsdepartementet om fullmakt til å gi dispensasjoner fra Norden og Nato-land fra Grunnregelen 1-4. Dette etter personlig søknad fra en utenlandsk statsborger.

Forsvarsdepartementet støttet imidlertid ikke endringen som Skyttertinget foreslo.

Etter 2011 har administrasjonen hatt flere runder med Forsvarsdepartementet om endring i paragraf 1-4.

Forslaget

Under styremøtet på Gardermoen i dag gikk Norges Skytterstyre inn for at DFS søker Forsvarsdepartementet og Stortinget om å endre Grunnregelene paragraf 1-4 til følgende:

«Norske Statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag.

Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan bli medlemmer i skytterlag på lik linje med Norsk ungdom».

Skyttertinget

Saken skal opp til behandling på skyttertinget 29. juli, som gjør den endelige beslutningen.