Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Legger ned landskonkurranse

Norges Skytterstyre har vedtatt å legge ned Skolens landskonkurranse i geværskyting. Denne skal erstattes av nytt prosjekt rettet mot skolene.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Skolens landskonkurranse ble innført i Det frivillige Skyttervesen allerede i 1963. Det er dermed en konkurranse med sterke røtter og tradisjoner i organisasjonen. Storhetstiden var på 1980- og 1990-tallet. Toppåret var 1992, da hele 5.892 skoleelever deltok. På den tiden var det mellom 100 og 200 skoler som deltok på opplegget.

På starten av 2000-tallet sank antallet deltakere drastisk og i løpet av de siste årene har interessen vært liten. Kun 929 elever fordelt på 13 skoler deltok i 2015/2016. 448 av disse var fra Voss ungdomsskole.

Dette var bakgrunnen for at Norges Skytterstyre vedtok å avvikle nåværende skolens landskonkurranse. DFSU har tilrådet det samme, og 2015/2016 blir dermed siste konkurransesesong.

Det frivillige Skyttervesen vil søke prosjektmidler fra Forsvarsdepartementet til et nytt prosjekt rettet mot skolen. Det kan være for eksempel valgfag.