Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Skyttertinget fortsetter som nå

Leiv Reksten og Nordfjord skyttersamlag fikk ikke nok stemmer til å gå over til toårig skytterting.

34 av 54 tingrepresentanter ønsket to-årig skytterting, men det var ikke nok for å få gjennom forslaget til Nordfjord skyttersamlag. 

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Det var et klart flertall på skyttertinget for å gå inn for skytterting annet hvert år, men forslaget ble likevel ikke vedtatt. I følge grunnreglenene i Skytterboka må et slikt forslag ha 2/3-dels flertall. Det manglet det to stemmer på for at forslaget skulle gått gjennom.

Derfor blir det også Skytterting årlig. Dessuten bestemte tinget at dette fortsatt skal ligge til Landsskytterstevnet.

Lang debatt

Det ble en lang debatt med mange argumenter under behandlingen. Forslagsstiller Nordfjord argumentere hvorfor.

– Vi mener annet hvert år er best for DFS. Det er en god grunn til å legge skyttertinget utefor LS. Vi er alle aktive skyttere, og det er vanskelig å forberede seg til et skytterting med familie og andre rundt seg, påpekte han i tillegg til de andre argumentene de hadde sendt inn.

Helge Lillekvelland fra Oslo skyttersamlag støttet dette.

– Andre organisasjoner klarer seg med toårig ting. Da får vi mer tid til å jobbe med de viktige sakene. Vi vil også få en bedre debatt i organisasjoner i forkant av tinget. I dag kommer tingsakene i mai, mens samlagene har ombudsmøte på høsten. Derfor varierer behandlingen av tingsakene veldig mellom samlagene, og dermed mandatet de har med seg på tinget, mente han.

Dårlig utredet

Arnulf Losvar fra Vest-Finnmark skyttersamlag var i motsatte ende, og mente argumentene for å gjøre endring var for dårlig utredet.

– Det er dårlig utredet hva vi sparer på en slik endring og de konsekvensene dette vil få. Vi har en velprøvd og god ordning som jeg ikke ser at man trenger å endre, påpekte han.

Også Aust-Finnmark delte den oppfatningen.

– Det er følelsen av påvirkning som er viktig for medlemmene jeg representerer. Derfor vil ikke et toårig ting på Gardermoen ha samme effekt, mente Jørn Arve Vedhugnes.

– Som økonom og bedriftsleder er jeg vant til å bli møtt av krevende eiere. Begrunnelsene for endringen er for dårlig. Dessuten påpeker presidenten i innledningstalen at DFS er gode på desentralisering. Da er nettopp skyttertinget viktig. Som økonom ser jeg heller ikke at det økonomiske er et godt argument, påpekte Arne Brualand fra Sunnhordaland.

Endret mening

Jens Sverre Knutsen som sitter i Skytterstyret har endret mening siden saken ble tatt opp sist.

– Tidligere var jeg for ett-årig ting. Nå har jeg skiftet standpunkt og ser at man trenger å endre dette. Selv med toårig ting er det ikke administrasjonen som vil styre, men skytterstyret, påpekte han.

– Hovedargumentet for å endre skyttertinget er at styret får frigjort tid til å jobbe med strategiske og tunge saker. Dessuten kan man kalle inn til skytterting når det er nødvendig, forklarte Jan Åge Gjerstad i skytterstyret.