Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Presidenten avgjorde V55-saken

Det var president Bernt Brovolds dobbeltstemme som avgjorde V55-saken under tinget.

V55-skytterne må selv velge om de skal skyte felt-NM eller i sin klasse på Landsskytterstevnet fra 2017.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Per i dag har V55-skytterne både kjempet i felt-NM og i V55 på Landsskytterstevnet, Landsdelskretsstevnet og videre. Fra neste sesong tillattes det ikke V55-skytterne å skyte om mesterskapet i feltskyting for klasse 3-5.

Imidlertid kan kan de velge fra stevne til stevne om de heller vil skyte i klasse 5.

Dobbelstemme avgjorde

Det ble  en svært tett avstemming. De 54 tingdelegatene delte seg på midten. Dermed var det opp til president Bernt Brovold om han ønsket å bruke sin dobbeltstemme.

– Jeg går for styrets innstilling, sa Brovold og avgjorde dermed saken.

Jegerklasse på 200 meter

Skyttertinget gikk inn for å innføre jegerklasse også på baneskytingen, som det har vært på felt så langt. Imidlertid ble dette innført kun opp til stevner på samlagsnivå.

– Jeg kommer fra et sted hvor tilbudet til jegerne finnes kun i DFS. Derfor er jeg positiv. Utfordringen ligger på høyere nivå. Men jeg mener dette er viktig i hvert fall opp til samlagsnivå, foreslo Jørn Arve Vedhugnes fra Aust-Finnmark og fikk støtte for det.

Det ble også besluttet at kun klasse 1-skyttere kan delta i denne klassen når de selv ønsker.

– Det er rått parti om våre klasseførte skyttere skal skyte mot jegerne. Derfor vil jeg begrense dette til klasse 1-skyttere, sa Ivar Liseter i Follo.

Det ble også bestemt at jegerne kun kan bruke reim eller jegerstropp.

Klasse 2

Skyttertinget gikk også inn for å innføre mesterskap i feltskyting for klasse 2 etter samme betingelser som klasse V55. De tillates ikke å skyte om mesterskapet i feltskyting for klasse 3-5. Men de kan velge fra stevne til stevne å skyte i klasse 5.

Skytetider

Flertallet på Skyttertinget ønsket heller ikke å endre reglementet for skytetider og skyteprogram i organisasjonen. Med 39 av 54 stemmer ble forslaget fra Skytterstyret nedstemt.

De vedtok også at dagens reglement for Stang- og felthurtigskytingen holdes uendret. Det betyr at eldre rekrutt ikke får delta på øvelsene.