Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ny i DFSU - Kjell Strand Hovland

Denne uken har vi snakket med Kjell Strand Hovland som er ny i DFSU sitt styre. Hovland blir den desidert yngste i DFSU med sine 27 år!

Han er ny i DFSU sitt styre - og ung. Med sine 27 år drar han ned gjennomsnittsalderen i DFSU betraktelig. Vi har snakket med Kjell Strand Hovland fra Gjesdal skytterlag på Jæren. Hovland er selv skytter og skyter i klasse 5, men det er altså ikke kun som skytter at Hovland bidrar til skytesporten.

Instruktørkurs

Han kom tidlig inn i skytesporten. Allerede som seksåring i 1994 startet han å skyte i Gjesdal skytterlag hvor hans far var formann. Deretter har det gått slag i slag. Han har nå blitt 5. klasseskytter og er instruktør etter at han var med på DFS sitt instruktørkurs. I to år har han nå sittet i ungdomsgruppa til Gjesdal og har jobbet mye med Gjesdal-ungdommen. Han er instruktør i skytterlaget hver uke for unge og lovende skyttere i tillegg til at han er instruktør på samlingene til Rogaland skyttersamlag som blir arrangert tre ganger i året.

Han er med andre ord en aktiv kar i skyttermiljøet, men hvordan kom han egentlig inn i DFSU?

-Jeg ble spurt av valgkomiteen om det var noe jeg kunne tenke meg. Jeg visste ikke helt hva det gikk ut på så jeg spurte en av de som allerede var med i DFSU da jeg var på Oslo Open i fjor. Det ble til at jeg sa ja, sier Hovland.

Rekrutteringen må skje ute i lagene

Det er utvilsomt en viktig jobb Hovland har fått. Hva tror han selv at han kan bidra med i et slikt utvalg?

-Det er et vanskelig spørsmål. Jeg har ikke så god innsikt ennå i hva som skjer i DFSU, men jeg håper på at fokuset ligger på hva som skal til for å styrke ungdomsarbeidet ute i lagene. For det er jo der rekrutteringen skjer, sier Hovland.

-Dessuten mener jeg det er viktig å ha fokus på overgangen fra junior til senior hvor mange faller fra. Her kan for eksempel samlaget arrangere treninger for de som er i denne gruppen. Det er viktig å starte ganske tidlig slik at overgangen ikke blir for stor, forteller han.

- Det viktigste er uansett å skape et godt miljø blant ungdommene. En stor sammensveisa gjeng gjør det lettere å dra på trening og vanskeligere og slutte. Dermed blir overgangen til senior også lettere. Ungdomssamlinger er utvilsomt et godt virkemiddel her. Vi har en slik gruppe i Rogaland hvor jeg selv har både deltatt og vært instruktør, legger han til.

Legg til rette for feltskyting

Det er ingen hemmelighet at feltskyting ikke er like populært blant ungdommen som baneskyting og 15 meter. Dette er noe av hva Hovland er opptatt av og han har også tanker om hva som kan gjøres.

-Vi må være flinke ute i skytterlagene og samlagene til å legge til rette for ordentlig innskyting. Hvis du sender en ungdom ut på stevne uten å ha skutt inn geværet så er det kanskje ikke så rart at han eller hun ikke synes det er så gøy? Vi må rett og slett legge mer til rette for feltskyting, forteller han.

Hovland sier at han synes det er vanskelig å si noe om hvorfor det er så mange unge skyttere som ikke deltar på grovfelten, men at han håper at dette er noe DFSU kan jobbe med.

Ta kontakt med din ungdomsleder

DFSU er jo til for oss ungdomsskyttere - de skal tale vår sak. Hvordan kan vi gjøre dette egentlig?

-Hvis det er saker du som ungdomsskytter mener at bør tas opp av enten oss eer skytterlaget eller samlaget så må du går til ungdomslederen i laget ditt. Deretter kan saken tas opp i skytterlaget og hvis det blir aktuelt så blir den sendt inn til DFSU. Vi tar opp alle saker som dreier seg om ungdom og skyting, avslutter Hovland.

Det er uten tvil en engasjert og reflektert skytter som nå går inn i DFSU sitt styre og det blir veldig spennende å følge med på hva som skjer i DFSU de neste årene.

Hvis du lurer på hva DFSU egentlig er og hvem andre som er med kan du lese det her.