Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hvem er hvem i DFSU?

Utover høsten skal vi bli bedre kjent med medlemmene i DFSU.

Navn: Unni Bjarkøy
Alder: 57
Fra/bor: Hønefoss
Skytterlag: Ringerike Skytterlag
I DFSU: Nestleder

Hvordan begynte du å skyte/hvordan kom du inn i skyttermiljøet?
Jeg har så smått begynt å skyte de siste årene og er stolt over min personlige rekord 243 poeng! Det var etter press fra ungdommene i skytterlaget at jeg begynte å skyte i fjor. Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskeligere å skyte 6,5 utendørs, og jeg har nå tatt en pause fra skytingen. Jeg har fått mange ”personlige trenere” i skytterlaget som motiverer meg til å starte igjen, så vi får se hva som skjer.
Jeg kom inn i skyttermiljøet fordi mine to barn, Anders og Mari, begynte i Ringerike Skytterlag. Det var min far, Alf K. Bjarkøy, som ”ventet på” at de ble gamle nok til å begynne å skyte. Han var sammen med Jan Gussow ungdomstrenere. Alf K. (nå 80år) har vært aktiv i skytterlag siden barndommen på Sandsøy utenfor Harstad, der han vokste opp, og tok med seg sin interesse for skyting sørover i ung alder – til Hønefoss og Ringerike skytterlag. Jeg har fulgt mine barn – og deres far som begynte å skyte fordi barna gjorde det, de siste fjorten årene. Jeg valgte å engasjere meg administrativt, og har vært samlagsleder i Ringerike skyttersamlag.

Hva slags erfaring har du med ungdomsarbeid fra tidligere?
Jeg har vært aktiv i FAU på ungdomsskolen i tillegg til at jeg har vært aktiv i svømmemiljøet. Jeg jobber til daglig med ungdom i videregående skole.

Hvorfor valgte du å bli med i DFSU?
Jeg liker veldig godt å være i ungdomsmiljøer, og å tilrettelegge for barn og unge. I idretten er det viktig å engasjere foreldre, og tilrettelegge slik at foreldre også opplever at det er gøy på skytebanen. Ved å være tillitsvalgt i DFSU får jeg muligheten til å være med å drøfte og å gi råd til skytterstyret i saker som har konsekvenser for rekruttering. Vi har et omfattende og tydelig regelverk som stadig utfordres i et samfunn i endring. Jeg er opptatt av at regelverket oppfattes som meningsfullt og rettferdig.

Hva vil du jobbe for i DFSU?
I DFSU vil jeg fortsette det gode arbeidet med som er gjort, og bidra til at det fortsatt er fokus på bredde, likhet mellom kjønn og at sosial status ikke betyr noe. I skytesporten er det plass til alle, og du skal kunne holde på hele livet. Jeg ønsker også å jobbe for at skytterlagene forblir viktige sosiale arenaer, slik de er nå.
Jeg synes det er veldig bra at DFS står for en kultur der flere viser glede når en skytter har gjort det bra, og at "bra" også kan være lave poengsummer. Fokuset i DFS er  å mestre ut i fra eget nivå, og ikke nødvendigvis "å toppe lista". Samtidig gleder vi oss over de som har rollen som best, ”heltene”, som vi kan strekke oss etter. Det er med andre ord rom for alle.
Jeg liker også de sosiale kodene som jeg ser, delekulturene og ikke minst: vaflene. Jeg ser at DFS ved sin organisasjon gir unge mulighet til å bli kjent med andre skyttere, og dermed danne nettverk i hele landet. Dette kan blant annet være svært viktig for unge skyttere som flytter hjemmefra.
Jeg er opptatt av disse verdiene, og synes det er viktig at vi bevarer dem i vår sport. Altfor mange idretter er opptatt av ”den sure andreplassen” og prestasjonskultur, framfor en mestringskultur. 

Hva mener du er DFS sin største utfordring når det kommer til rekrutteringsarbeidet?
Vår største utfordring er å få god nok rekruttering. Vi må derfor arrangere flere skyteskoler, også for voksne. Dessuten må flere bli kjent med sportens formål, og sikkerheten rundt bruk av våpen. 

Hvilke interesser har du utenfor skytebanen?
Jeg er glad i å gå på ski, sykle og å gå i fjellet.