Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hvem er hvem i DFSU?

Anne Ingeborg Sogn Øiom er utvalgsmedlem i DFSU.

Utover høsten skal vi bli bedre kjent med medlemmene i DFSU.

Navn: Anne Ingeborg Sogn Øiom

I DFSU: Utvalgsmedlem

Alder: 24 år

Fra: Jevnaker

Bor: Grua

Skytterlag: Vestre Toten

 

Hvordan begynte du å skyte?

Jeg begynte å skyte da jeg var 6 år, fordi storesøsteren min drev med skyting. Jeg ville jo selvfølgelig gjøre akkurat det samme som henne.

Hva slags erfaring har du med ungdomsarbeid fra tidligere?

-Jeg har jobbet med instruksjon av ungdomsskyttere både på lags- og samlagsnivå. Jeg har også vært ungdomsleder i samlaget.

Hvorfor valgte du å bli med i DFSU?

Jeg valgte å bli med i DFSU fordi jeg synes det er interessant å drive med ungdomsarbeid. I tillegg synes jeg det blir spennende å se hvordan man jobber sentralt i organisasjonen.

Hva vil du jobbe for i DFSU?

Som ungdomsskytter og senere også seniorskytter har jeg hatt utrolig mange fine opplevelser på skytterbanen, og jeg har fått være en del av et unikt miljø. Jeg vil jobbe for at flere barn og unge får de samme gode opplevelsene med mestring og tilhørighet som jeg har hatt.

Hva mener du er DFS sin største utfordring når det kommer til rekrutteringsarbeidet?

I dag kan barn og unge velge mellom veldig mange fritidsaktiviteter. Å skille seg ut i mengden av aktiviteter og klare å holde på ungdommenes interesse over lengre tid er en stor utfordring i rekrutteringsarbeidet.  Det må derfor skapes gode ungdomsmiljøer, der både barn/unge og foreldre er med år etter år, slik at det blir et stabilt miljø.

Jeg ser det også som en stor utfordring å få med juniorskytterne over i seniorklassene. Mange faller dessverre av i overgangen til 200 m.

Hvilke interesser har du utenfor skytebanen?

Jeg er glad i friluftsliv og er ofte ute med de to fuglehundene mine. I tillegg blir det en del trening; løping, ski og sykkel.