Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytebaner

Stortinget har gitt DFS i oppdrag å sikre tilgang på skytebaner gjennom grunnreglenes § 1-11:

Et hvert skytterlag må sikres skytebanetilbud, fortrinnsvis gjennom egen bane i lokalmiljøet. Forsvaret, og spesielt Heimevernet, skal så langt som mulig gis anledning til å benytte skytterlagenes baner, etter avtale med det enkelte skytterlag. (…)

Skytterlagene i DFS eier, bygger, vedlikeholder og drifter i dag ca. 750 utendørs skytebaner. Disse er geografisk spredd over hele landet. DFS sentralt eier ikke egne skytebaneanlegg. I tillegg eier skytterlagene ca. 500 innendørs skytebaner (15 meter).

Arbeidet i anleggssaker bidrar med å tilrettelegge for offentlige aktivitetsbehov. Oppskyting til storviltprøver, tilrettelegging for Forsvaret og eventuelt Politiet er et samfunnsnyttig bidrag fra DFS.

Skytterkontorets anleggsavdeling består av en anleggssjef samt avtaler om  juridisk og teknisk kompetanse. Avdelingen bistår skytterlag og offentlige instanser med faglig rådgivning i skytebanespørsmål, for å finne de beste løsningene, både for skytterlagene, Forsvaret og samfunnet for øvrig. Avdelingen har spisskompetanse på fagområdet som utfyller kompetanse i offentlige sektorer.

Arbeidsoppgavene er følgende:

• Juridisk bistand: Sikre grunnrettigheter, veirett, bistå i tvistesaker, bistand ift. offentlig saksbehandling/konsesjonsforhold, reguleringsmessige forhold, samarbeid med offentlige myndigheter.

• Teknisk bistand: Støykartlegging, reguleringsprosesser, offentlig saksbehandling, tilrettelegging for miljø og sikkerhet, samt utforming av anlegg.

• Bidra som rådgivnings- og kompetanseinstans for skytterlagene og offentlige instanser, blant annet innenfor miljø og skytebanesikkerhet.

• Administrere og saksbehandle bidragsordninger, ordinære banebidrag og bidrag til kjøp av grunn.

For bestilling og spørsmål: Per Jarle Kristiansen